Inngår jordbruksavtale

Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff

16.05.19 Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. – Jeg er fornøyd med at det kom til en avtale og at forhandlingsutvalget har oppnådd en mulighet for noe reduksjon av inntektsavstanden mellom jordbruket og andre grupper, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. – Reduksjonen er liten, men prinsipielt viktig. Det er første gang siden 2013 at vi har oppnådd mer enn kronemessig lik utvikling som andre grupper. 

NB! Viktig info om RMP-tilskudd til soner for pollinerende insekter

Soner for pollinerende insekter  Foto NLR Viken

16.05.19. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark får nå meldinger om en god del bønder som pløyer opp korn i kanter og sår frøblanding for pollinerende innsekter. De presiserer at det er et krav at slike soner ikke gjødsles (eller sprøytes). Hvis de har gjødslet kornet (som mange sikkert har gjort), er sonen ikke berettiget tilskudd. Fylkesmannen ønsker også å presisere at den foreløpige satsen på kr 50 per løpemeter må justeres ned hvis omfanget blir mye større enn antatt.

Les mer om presiseringene og soner for pollinerende insekter hos NLR Viken

Matfest i august

Gris, vårløk, korn, jordbær

16.05.19. Skjærgårdsmat har mange med på laget når de siste uka i august drar igang Matfestival i Tønsberg. Matfesten tar mål av seg til etterhvert å bli mat-Norges svar på Arendalsuka. Det legges opp til et bredt program, som blant annet inkluderer matkonferanse.  - Det begynner å bli veldig ambisiøst, konstaterer Øystein Hjørnevik, næringssjef i Tønsberg kommune og styreleder i Skjærgårdsmat AS. Les mer hos Vestviken24  (Krever innlogging i èn av Vestfold-avisene) 

Smittevern

Smittesikker. Foto fra Animalia

15.05.19. Smittervern er det alltid viktig å ha fokus på. Animalia har utviklet "Smittesikker" - et opplæringsmateriell, på flere språk, i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til oppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask. Oppslagene kan skrives ut og egner seg for å henge i fjøsgangen, på toaletter eller ved inngangen til dyrerommene. Les mer hos Animalia.

Kan vi spise oss til grønn vekst?

Vestfoldbenken 080219 Kårstein Eidem Løvaas

14.05.19 Dette er tema for et frokostmøte i Oslo i dag. En av Høyres stortingsrepresentanter fra Vestfold, Kårstein Eidem Løvaas (bildet) deltar i debatten. Det er Felleskjøpet og Nationen som er arrangør, og debatten vil bli direkteoverført på Nationen sine nettsider. Virker ikke på Explorer nettleser.

Følg frokostmøtet hos Nationen kl 8.30 - 10.00 

Les om "5 megatrender som vil påvirke norsk landbruk"

Samvirke er et konkurransefortrinn for bøndene

Fordeler med samvirke   Foto TINE

13.05.19. Bærekraft og demokrati er viktige verdier for et moderne samfunn. - Samvirke leverer på disse verdiene og er et konkurransefortrinn for bøndene, sier fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Les 3 grunner til at samvirke er et konkurransefortrinn for bøndene på www.landbruk.no

Markvandringer i korn

Kornsatsing i Vestfold

11.05.19 NLR Viken og prosjektet "Kornsatning i Vestfold" inviterer til flere markvandinger i korn og åkerbønner. Det er både i sør- og nordfylket, og på dag- og kveldstid. Det skal være muligheter å finne en som passer. Møt opp for faglig påfyll og verdifull prat med yrkeskollegaer! Klikk på linkene under for å lese mer:

Mandag 13. mai kl 8.30, Brunlanes: Korn og åkerbønner

Tirsdag 14. mai kl 14.00, Undrumsdal: Korn og åkerbønner

Onsdag 15. mai kl 18.00, Undrumsdal: Mekanisk ugrasbekjempelse i korn

Bondelaga i Vestfold og Telemark samarbeider

AU Vestfold og Telemark 060519

10.05.19 Vestfold og Telemark blir ett fylke til nyttår. Det vil være ett fylkesbondelag i hvert gamle fylke en god stund til. Derfor er det viktig med et godt samarbeid om saker som angår det nye fylket. Denne uka var det felles arbeidsutvalgsmøte i Gvarv. Det vil si at leder, nestleder og org sjef fra begge fylkene møttes for å diskutere felles saker. På Bondetinget i juni skal Norges Bondelag avgjøre om fylkeslag skal slås sammen lik de nye fylkene.

Engasjement og klare tilbakemeldinger fra Vestfold

Stinn brakke i møte med lokallagene etter Statens tilbud 2019

09.05.19 Tirsdag ble Statens tilbud i jordbruksforhandlingene overlevert. Samme kveld var det lokallagsledersamling på Gjennestad for å gjennomgå Statens tilbud og informere om aksjonsplanene. Det var godt oppmøte fra lokallaga og stort engasjement. Fylkesstyret fikk ærlige tilbakemeldinger på tilbudet, og det kom gode innspill til de siste detaljene i aksjonsplanene dersom det skulle bli nødvendig.

Mer om Statens tilbud 2019

Leif Forsell legger fram statens tilbud 2019

08.05.19 I går fikk jordbruket overlevert tilbudet fra Staten i årets forhandlinger av forhandlingsleder Leif Forsell (bildet). Tilbudet har en ramme på 1 mrd, der 641 millioner tas over budsjett. Dette vil gi mulighet til en inntektsvekst på kr 16 400 pr årsverk. Andre grupper som er venta en lønnsøkning på kr 20 000.  Jordbruket krever kronemessig lik utvikling som andre grupper pluss kr 11 000 pr årsverk til reduksjon av inntektsgap, noe som gir en ramme i kravet på 1920 mill. Vi har samlet noen tall fra tilbudet på ulike produksjonen.

Les mer hos Vestfold Bondelag

Lite til satsinger og inntektsvekst

AU 2018 Studerer Statens tilbud

07.05.19 I dag la Staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Det har en ramme på 1 milliard. - Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte kostnader det neste året.  Da er det ikke mye igjen til satsinger og inntektsvekst. Det er derfor et utfordrende utgangspunkt for forhandlingene, sier Müller, som mener et inntektsløft er viktig for at unge skal satse på bondeyrket.  

Mens vi venter på tilbudet - Krav spesial!

Landbrukspodden logo

07.05.19 I dag kommer Statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Det er ventet kl 11.00. Mens vi venter kan vi anbefale å høre episoden "Krav spesial" i Landbrukspodden. Anders Huus, seniorrådgiver i Bondelaget er på plass i studio. Du kan enkelt laste den ned på din mobil ved hjelp av en Podcast-app

eller du kan høre den på din PC her

Invester i jordhelsen

Hellek Berge  Foto Privat

06.05.19. På Berge Gård på Gvarv er korn- og ammekubonde Hellek Berge opptatt av de minste organismene som befinner seg under beina våre; mikroorganismene i jorda.

Les telemarksbondens tanker om sammenhengen mellom jordhelse, jordbruksoppgjør og klimaregnskapet for landbruket

Lov om god handelsskikk på høring

Fra kakefest for Lov om god handelsskikk utenfor Stortinget i mai 2018  Foto Norges Bondelag

05.05.19. Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Norges Bondelag

Nortura varsler prisøkning for svin

Purke og grisunger

04.05.19. Det har lenge vært stort overskudd av svinekjøtt i markedet. Norturas prognoser viser nå at produksjonen vil reduseres med 6 % i 2019, noe som skaper bedre markedsbalanse og varslet prisoppgang. Dette er en gladmelding til Vestfolds svineprodusenter. – Vi er svært fornøyde med at dette nå går rett vei. Uttaket av målpris ligger for øyeblikket under med 1,15 kroner per kilo. Prognosen slik vi ser det nå gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre per kilo fra 1. juli, seier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura totalmarked til Nationen

Hvordan var nå regelverket rundt såkorn, igjen?

Såkorn

03.05.19. Det er bare såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet, som har lov til å omsette såvare. En bonde har lov til å bruke såkorn fra egen avling, men kan ikke drive omsetning av såvarer.

Norges Bondelag har laget en informativ sak som sier mer om såkornregelverket

Framtida trenger bonden - del film!

Framtida trenger bonden

02.05.19. Hvis du fremdeles ønsker deg verdensberømte oster, spesielle skinker, trygge egg, god dyrevelferd og et levende kulturlandskap – støtt bøndene i jordbruksoppgjøret ved å dele denne Facebook-filmen fra Norges Bondelag!

Info fra møte med Mattilsynet

Høsthvete_høstbygg_hegg  Foto Ingvild Evju

01.05.19. I 2019 skal Mattilsynet gjennomføre tilsyn med plantevernmidler hos potet-, korn- og frukt-produsenter i hele landet. Inspeksjonen vil sjekke autorisasjonsbevis, sprøyteutstyr, plantevernlager (låsing, merking, innhold, orden...) og se på journaler (sprøytejournal, integrert plantevern, tiltak mot vannforekomst). Hos NLR Viken kan du lese mer informasjon fra et møte med Mattilsynet på Gjennestad tidligere i april

Mer om Jordbrukets krav 2019

Jordbrukets krav 2019 Forside

30.04.19 Årets krav har en såkalt ramme på 1920 millioner kroner. Økte budsjettmidler utgjør 1360 mill, økte målpriser 249 mill mens resten er ledige midler og virkning av jordbruksfradrag. Andre grupper er ventet en inntektsøkning på kr 20 000, mens landbruket krever økt inntektsmulighet på 31 000. Dette er i tråd med formuleringene i regjeringsplattformen om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

Les mer hos Vestfold Bondelag

Enda mer om Jordbrukets krav 2019

Kornaks tegning

30.04.19 Norges Bondelag har også laget en oversikt over innholdet i kravet.

Les "Jordbrukets krav - kort fortalt" hos Norges Bondelag

Krever satsing på korn og grønt i årets oppgjør

Thorleif april 2015 (1)_2.JPG utsnitt

29.04.19 Bondelaget og Småbrukarlaget krever en ny storsatsing på korn, grønnsaker, potet, frukt og bær i årets jordbruksoppgjør. – Kravet gir store muligheter for framtidas landbruk i Vestfold. Nå håper jeg regjeringa følger opp, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.  

Er maten egentlig så mye billigere i Sverige?

Flagg Sverige Norge

29.04.19. -Tall fra Eurostat viser at matvarer faktisk har blitt dyrere i Sverige og billigere i Norge, sier fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland. Selv om maten er blitt dyrere i Sverige, er prisen fremdeles lavere enn i Norge. – Men, forskjellene har blitt betydelig mindre, sier fagsjefen. Til tross for dette har nordmenn aldri svenskehandlet mer enn i 2018. Les mer på landbruk.no og Svenskehandelen medfører også at Norge går glipp av 5300 arbeidsplasser og mange milliarder i verdiskaping.

Vil du være utstiller på Matstreif 2019?

Matstreif 2019. Logo.

27.04.19.  Matstreif er Norges største nasjonale matfestival og arrangeres som en årlig begivenhet av Innovasjon Norge på oppdrag fra Landbruks- og Matdepartementet. Fredag 6. og lørdag 7. september fylles Oslo av bugnende matfat med lokale smaker og spesialiteter fra hele Norge. Matstreif har etablert seg som Norges største matfestival med mat og drikke fra mer enn 200 norske utstillere fra hele Norge samlet på Rådhusplassen. Søknadsfristen er 30. april.  Mer info og søknadsskjema hos Innovasjon Norge.

Minneord over æresmedlem Hroar Kværne

Hroar Kværne avlangt

26.04.19 Æresmedlem i Vestfold Bondelag, Hroar Kværne, døde 18. april, 91 år gammel. Gjennom et langt liv var Kværne engasjert i landbrukets organisasjonsliv. Hroar Kværne var bonde i Slagendalen og Sem Bondelag var hans lokallag.

Les minneord hos Vestfold Bondelag

Bråk og støv i våronna

Traktor med såmaskin. Foto NRL Innlandet

25.04.19. Det har de siste dagene vært oppslag i media om folk som klager på at bøndene bråker og støver på klokkeslett og dager der andre folk vil ha fred og ro.  Det er ikke mange som klager, men det er et tema som dukker opp med jevne mellomrom. Vestfold Bondelag hadde for et par år siden et møte med politiet for å få fastslått hva som var akseptabel støy i onnene. Les saken her.  Fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller ble intervjuet om dette på NRK Vestfold igår.  Han oppfordrer bøndene til å ta hensyn, men er klar på at arbeidet på jorda må gjøres når jorda er laglig og været er godt.  Hør intervjuet med Thorleif Müller her.

TINEs sølvspann til Lars Kristian Myhre fra Vivestad

Sølvtiner og sølvspann. Foto TINE 2019

25.04.19. Under en høytidelig markering under årsmøtet i TINE på Lillestrøm før påske fikk 28 av TINEs leverandører tildelt sølv-mjølkespannet. Mjølkespannet er en hederspris som blir utdelt til melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 25 år. Utmerkelsen henger høyt, og Lars Kristian Myhre fra Vivestad var en av de 28 som hadde klart det strenge kravet.  Les mer hos TINE, og intervju med Myhre på vestviken24 (krever innlogging i èn av Vestfolds lokalaviser)

Påskefrokost for husdyrprodusenter

Påskefrokost 2019. Ingressbilde lite

24.04.19.  På tross av godt våronnvær kom det drøyt 100 husdyrprodusenter på påskefrokost i regi av Nortura og TINE på Gjennestad 17. april. Nortura stilte med flotte spekefat, karbonader, eggerøre og bacon m.m. Tine stod for drikke, ost og dessert. Bjørg Sørensen stilte som vanlig opp som kantineansvarlig. Det var god stemning, og konkurranser med fine premier.

 

Så vårhveite!

hveteaks_2

23.04.19 Norske Felleskjøp oppfordrer bønder som kan satse på matkvalitet om å så vårhveite. Det ble sådd mye høsthveite foran årets sesong. Det meldes nå om at mye av dette har gått ut i vinter. Det ser vi spesielt her i Vestfold. Felleskjøpet sier at det er rom for mer vårhveite, særlig av klasse 1 og 2.

Les mer hos Norske Felleskjøp

 

Jentekveld i Borre og Undrumsdal Bondelag

BUBL 150319 Jentekveld lite

22.04.19 En fredagskveld i mars var det for tredje gang i klart for en sosial jentekveld i grillhytta på Stenbjørnrød gård.  Kvelden samlet 13 damer fra Borre og Undrumsdal Bondelag og de tilhørende bygdekvinnelagene. Siren Apeness forteller at de koste seg med tapas, godis og noe godt i glasset.

Helt naturlig - sesong 2

Helt Naturlig Jan Grønseth med barn

20.04.19 Helt NATURLIG er en TV-serie for hele familien om barn, ungdom, dyr, natur, jakt, fiske og friluftsliv. Jan Grønseth fra Hof står bak serien som hadde suksess med 500.000 seere i første sesong. Onsdag etter påske starter sesong 2 på NRK i beste sendetid. Det er også mulighet til å se premiæren i Hallen på Eidsfoss mandag 22. april kl 18.00.

Høyjord barnehage på gårdsbesøk

Bhg besøk 040419 Matpause ute Andebu Bondelag

17.04.19 Andebu Bondelag inviterte også i år en barnehage på gårdsbesøk til Signo i Andebu. Førskolegruppa i Høyjord barnehage kom kjørende med Kodal Taxi. De grilla pølser til lunsj og serverte frukt. De 17 ungene fikk se på dyr, være med på natursti og det ble tid til litt lek og moro.

Bygdekveld i Kjose - fullt hus

Bygdekveld 070419 Forsamlingen Kjose Bondelag

16.04.19 Fredag 5.april var det duket for den årlige begivenheten "Bygdekveld" i Kjose, som er et arrangement åpent for alle i regi av Kjose Bygdekvinnelag og Kjose Bondelag. 84 stk hadde satt av kvelden og tatt turen til Eikvang i Kjose. Høydepunktene i år var Birger Grønberg som snakket om krigen og den tyske piloten Heinz Schüler som ble skutt ned over Oklungen, og Jan Grønseth bak TV-serien Helt NATURLIG som snart kommer på NRK.

Hvordan går det med høstkornet, tro?

Dessverre svært varierende overlevelse for høstkornet i avlingskampen

15.04.19. Det er ingen tvil om at det er stor spenning knyttet til hvordan det har gått med høstkornet i vinter. Mandag ble det arrangert 3 markvandringer i høstkorn med oppstart i Helgeroa på morgenen, deretter en markvandring i Ramnes med avlingskampen på ettermiddagen, før det hele ble avsluttet i Sande på kvelden.

Nå er de foreløpige RMP-satsene klare

Infoskriv om RMP 2019

14.04.19. Fredag gikk det ut en epost med info til alle bønder i Vestfold og Telemark om ny RMP-forskrift for våre fylker og hva de foreløpige satsene er. Verdt å lese på da noen ordninger er nye og noen satser er justert i forhold til hva du kanskje er vant til.

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Bondelaget, BU og sikringsradioen på Beredskapsdagen 2019

Fylkesberedskapssjef Kaiser var innom standen vår    Foto Amund Kind

13.04.19. Landbruket var godt representert da Beredskapsdagen 2019 torsdag ble arrangert på Bakkenteigen. De 230 deltakerne, og forbipasserede studenter fikk klar beskjed fra både talerstolen og på vår egen stand om at norsk landbruk, bønder og levende bygder er viktig for vår beredskap.

Inntektene i jordbruket går ned

Thorleif Müller ved traktoren 600_2.jpg utsnitt

12.04.19 Ferske tall viser at bønder som driver med korn og svin kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. -Dette vil merkes her i Vestfold som vi er store både på korn og gris, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. -Dette gir trygg mat og arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Skal vi fortsette med dette, må vi følge med i inntektsutviklinga til resten av samfunnet.  

Harald Lie gjenvalgt som leder i NLT

Styret NLT 2019

12.04.19. Harald Lie fra Våle ble sist uke gjenvalgt som leder for Norske Landbrukstjenester. Det var også flere Vestfoldinger som bidro. Elisabeth Irgens Hokstad holdt et interrestant innlegg om Nettverk for kvinnelige bønder, mens Runar Wold bidro med et viktig og spennende innlegg om erfaringer så langt med utdanning av agronomer og gartnere i et lærlingløp.

Les mer hos NLT

Trist dag for norsk næringsliv

Thorleif Müller er skuffet

10.04.19. Regjeringa bestemte seg i dag for å avvikle pelsdyrnæringa i Norge. -Jeg føler virkelig med de familiene som blir rammet. Det virker ikke som at regjeringens forslag til erstatning blir særlig god. Mange som har blitt oppfordret til å satse i en lovlig næring blir nå i stedet sittende igjen med mye gjeld, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.

Les mer hos Norges Bondelag om regjeringens avvikling av pelsdyrnæringa   

Våronn-kick off i Stokke

Anne-Helene Sommerstad Bruserud vant kahooten Våronn kickoff i Stokke april 2019 ingress

10.04.19. Fredag inviterte Stokke Bondelag nabolagene Andebu og Sandar til bondepub, pizza og kahoot. Arrangmentet markerte starten på årets våronn.

Ramnes Bondelag har hatt medlemsmøte

Ramnes 030419 Silja Valand NLR

09.04.19 Onsdag 3. april møtte om lag 15 medlemmer opp på møte i Ramnes Bondelag. Møtet fant sted på et møtelokale på Re Golfklubb. Temaene var beredskap og samarbeid og høst- og vårkorn. Sivilforsvaret informerte om hva bønder kan stille opp med i ulike situasjoner, samt hva vi bør være forberedt på i framtida. NLR Viken hadde tips og nyheter om gjødsling og plantevern, med vekt på både høst- og vårkorn.

Går du med en gründer i magen?

NLR Innovasjon Osloregion Anne Kari Heen Skjørdal og Karianne Kullerud  Foto NLR Innovasjon Osloregion

08.04.19. Gode ideer, praktiske løsninger, nye konsepter og smart utvikling av utstyr og teknologi springer ofte ut av dagligdagse utfordringer i gårdsdriften. Veien mot utvikling av ferdige produkter og tjenester kan imidlertid synes lang. NLR Innovasjon Osloregion arbeider for at veien skal bli kortere.

Jordvern Vestfold og de lokale bondelagene har uttalt seg til Sandefjord

Sandefjord kommune kommunevåpen

07.04.19. Sandefjord kommune har akkurat hatt forslag til ny kommuneplan ute på høring. Både Jordvern Vestfold og Bondelagene i Stokke, Andebu og Sandefjord har uttalt seg. Her kan du se om de mener kommunen tar vare på matjorda og legger til rette for fortsatt stor verdiskaping fra landbruket i kommunen.

Møte med Mattilsynet for potet-, korn- og fruktprodusenter 10.april

Mattilsynet 14

06.04.19. I 2019 har Mattilsynet varslet at de vil gjennomføre tilsyn med plantevernmidler hos potet-, korn- og fruktprodusenter i hele landet. Inspeksjonen vil sjekke autorisasjonsbevis, sprøyteutstyr, plantevernlager og se på journaler. Onsdag 10. april kl 18.30 i Amfiet på Gjennestad vil Mattilsynet orientere mer om hva som vil bli kontrollert. Alle potet- korn-, og fruktprodusenter ønskes velkommen!

Er Agrotekniker i sauehold noe for deg?

Sauene var også nysgjerrig på hvem som kom på besøk Nå er det min tur April 2018

05.04.19. Nome vgs, Avd. Søve starter nytt 2-årig studie til Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling høsten 2019, som avsluttes våren 2021. Studiet tilsvarer 60 studiepoeng ved Fagskolen Innlandet. Studiet er tilpasset voksne som er i jobbsituasjon. Studiet gjennomføres med helgesamlinger og gjennomføres i samarbeid med Fagskolen i Innlandet. Telemark Bondelag minner om at søknadsfrist for å søke Agrotekniker i Sauehold er 15.april og oppfordrer til å lese mer her

3 markvandringer til mandag i høstsådde vekster

Kornsatsing i Vestfold

05.04.19. Kornprosjektet og NLR Viken arrangerer førstkommende mandag 3 ulike markvandringer; En i Helgeroa kl 08.30, en i Ramnes kl 14 og de avslutter med en i Sande kl 17.30. Hvis dette er av interesse er du hjertelig velkommen!

Veiledere for syke- og foreldrepenger

Veiledere NB

04.04.19. Mange synes det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter ved sykdom, svangerskap og fødsel.  Norges Bondelag har nå utarbeidet en veileder med oversikt over reglene som gjelder ved sykdom hos bonden. I tillegg er det utarbeidet en veileder med oversikt over reglene fødsel og svangerskap hos bonden. - Veilederne er ment å gi en enkel fremstilling av reglene og gi svar på noen av de typiske spørsmålene som oppstår for selvstendig næringsdrivende bønder, sier advokat Elise Midling-Hansen i Norges Bondelag.  Les mer hos Norges Bondelag.

 

Søke om støtte til klimatiltak? Få en prat på Gjennestad 9.april

Bli lys sa ordfører Gleditsch

03.04.19. Prosjektet Solstrøm fra låvetak minner interesserte bønder om at Vestfold fylkeskommune har en støtteordning for klimatiltak med søknadsfrist 29. april  

Vestfold Bondelag og Vestfold Klima- og energiforum inviterer i den forbindelse til en liten og uformell befaring på Gjennestad vgs tirsdag 9.april kl 12.15-14.30. Målet er at bønder som vurderer sol på taket, og vurderer å søke på prosjekter til Vestfold fylkeskommunes støtteordning, får muligheten til å møtes og lære av Gjennestad vgs og lære av hverandre. Husk å melde deg på her

Grisekafè

Norsvin. Grisekafè mars 2019. Forsamlingen.

03.04.19. Norsvin Vestfold avholdt årets første grisekafé sammen med Felleskjøpet Agri på Skjeestua i Stokke i forrige uke. 30 personer møtte opp, og det ble rikelig med lapskaus til alle. Leder i Norsvin Vestfold, Hans Harald Kirkevold, ønsket velkommen og orienterte om høringssvarene angående konsesjonssaken.  Forøvrig var temaene; vekter, sensorer og SmartHold.

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag

Thorleif repskap 19

02.04.19. Representantskapet samler alle fylkesledere, styret og topper fra samarbeidende organisasjoner. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, hadde flere innlegg i debatten, og gjentok viktige punkter fra Vestfold Bondelags sitt innspill til forhandlingutvalget, samt videreformidlet saker som lokallaga tok opp på fylkets årsmøte. Representantskapet vedtok enstemmig en resolusjon som gir retning for forhandlingsutvalget i årets jordbruksoppgjør. "Sats på framtidas landbruk - over hele landet!" er overskriften.

Lederskifte i Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold 2019. Dag N. Kristoffersen og Hans Huseby

01.04.19. Jordvern Vestfold har avholdt sitt årsmøte. Det ble innledet med faginnslag, kommentarer og påfølgende frisk debatt om jordvern og InterCity gjennom Sandefjord og Larvik. Bevar Grønne Færder fikk årets jordvernpris og Hans Huseby overtok lederklubba etter Dag N. Kristoffersen. Les mer hos Jordvern Vestfold.