Referansegruppe husdyr

Ref gr husdyr 041119 Møteleder Arne Martin Malerød

09.11.19 Vestfold Bondelag har oppretta tre referansegrupper (korn, husdyr og grønt) for å få inn signaler fra ulike produksjonsgrupper.  Denne uka var referansegruppe husdyr samlet. Her var det gjensidig informasjon fra alle husdyrslag. Andre tema som ble tatt opp var konsesjonsregelverket for svin, dyrevelferd og nedskalering av melkeproduksjonen. Vinterens felles møter for husdyrprodusenter i Vestfold ble også planlagt.

Ref gr husdyr 041119 Noen av medlemmene

Medlemmer i referansegruppe husdyr: Kari Lise Joarsdotter Breivik (TINE), Nils Henry Haugen (Norsvin), Mona Olsrød (Fylkesmannens landbruksavdeling) og Anne Helene Sommerstad Bruserud (Vestfold Landbrukstjenester)

Ref gr husdyr 041119 Flere medlemmer

Diskusjonen går livlig når husdyrprodusenter møtes. Fra venstre: Lars-Bjarne Linneflaatten (Vestfold Sau og Geit), Hans Kristian Teien (økologisk), Ole Henrik Berg (Eggringen) og Hans Harald Kirkevold (Norsvin).

 

Ref gr husdyr 041119 Møteleder Arne Martin Malerød

Møteleder og fylkesstyrets representant er Arne Martin Malerød. Sekretær i utvalget er Kåre Larsen.

 

Det er planlagt to fylkesmøter for husdyrprodusenter:

  • 5. februar: Fagkveld om beiterett og gjerdeplikt, Gjennestad. Hvilke rettigheter og plikter har jeg som har dyr på beite? Foredrag ved advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabel Daling. Lokale eksempler.
  • Det tradisjonelle husdyrmøtet i februar/mars

Følg med på aktivitetskalender på forsiden.

 

Her ser du oversikt over medlemmene i alle referansegruppene til Vestfold Bondelag

Referansegruppe korn hadde møte 31.10 og grønt skal ha 14.11.