Ny leder både i Sandar og Andebu

Neket

02.11.19. I Andebu ønsket Erik Grytnes å gi seg etter 3 aktive år, og Bjarne Sommerstad ble valgt til ny leder.  Ellers ble det gjenvalg på resten av styret.  I Sandar ønsket Hans Edvard Moe Østby avløsning, og Birgitte Ringdal Brekke ble valgt til ny leder.  

Andebu Bondelag: 

Andebu. Årsmøte 2019. Forsamlingen1

Forsamlingen er konsentert om årsmøtepapirene.

 

Andebu. Årsmøte 2019. Hogne Kjærås.

Hogne Kjærås er regnskapsfører, men spiller også på andre strenger.

 

Andebu. Årsmøte 2019. Landbrukskontoret takkes.

Einar Idland fra Landbrukskontoret takkes med blomster.

 

 

 

Sandar Bondelag: 

Sandar. Årsmøte 2019. Einar Idland, landbrukskontoret

Einar Idland stilte også på årsmøtet i Sandar.

 

Sandar. Karine, fylkesstyret

 

Karine Huseby orienterte fra fylkesstyret.

 

Avtroppende, og nyvalgt leder

Ny leder, Birgitte Ringdal Brekke.