Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

05.12.19
10:00
-
15:30

Jordvernkonferanse for Vestfold og Telemark

Jordvernkonferansen «Matjord vokser ikke på trær» arrangeres på FN`s jorddag 5. des. 2019 i kulturhuset Ælvespeilet  i Porsgrunn kl. 09.30 – 15.30.

 

Konferansen er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet til landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og gjøres i samarbeid med Jordvern Vestfold.

 

Last ned program og påmeldingsinfo her

Matjord er en begrenset ressurs. Omkring 3% av Norges landareal er dyrka mark. Jordvernet omhandler matsikkerhet, verdiskaping, ivaretakelse av miljø- og kulturverdier, folkehelse, landskapsopplevelser og identitet. Jordvernet er sentralt i et internasjonalt miljø- og klimabilde. Kunnskap og bevissthet om jorda, forvaltning og bruk av denne er derfor viktig i den øvrige samfunnsplanleggingen i fylket og kommunene.

 

Arrangementet vil gi faglig påfyll gjennom dyktige innledere, økt bevissthet og muligheter for videre refleksjon! Programmet finner du her

 

Program Matjord vokser ikke på trær 5.desember 2019

 

 

Målgruppe er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunene, samt offentlige og private planleggere, landbruks- og miljøforvaltningen i kommunene og andre med interesse for jordvern. Alle er velkomne! Siden arrangementet også omfatter lunsj, ber vi om påmelding innen 24. nov, følg link https://www.fylkesmannen.no/jordvernkonferansen-2019 

 

NB! Begrenset antall plasser så meld deg på med en gang.

 

Vi oppfordrer til å reise kollektivt da Ælvespeilet ligger nær
knutepunkt for tog og buss eller organisere samkjøring!

Jordvernkonferansen 2019 bilde og logo