Ny leder i Borre og Undrumsdal Bondelag

Karsten Berg leder Borre og Undrumsdal Bondelag

23.10.19 På årsmøtet i Borre og Undrumsdal Bondelag ble Karsten Berg fra Nykirke valg til ny leder. Han overtar etter Christian Apeness som ble takket av på årsmøtet. For øvrig var det gjenvalg på resten av styret. Årsmøtet ble avholt på fredag kveld i grillhytta på Stenbjørnrød gård. Hans Jørgen Olsen Røren var representant fra Vestfold Bondelag og orienterte om aktuelle saker. 

En sosial kveld 

Borre og Undrimsdal Bondelag hadde lagt årsmøtet til en fredag kveld og hadde god tid til god middag og sosialt samvær.

 

Ny leder 

Karsten Berg er 39 år og fra Nykirke. Han er kornprodusent og jobber i tillegg som servicetekninger hos Toyota Material Handling. Karsten satt i styret i lokallaget fra 2007 til 2015 og kjenner Bondelaget godt.

 

Karsten Berg leder Borre og Undrumsdal Bondelag

Karsten Berg, ny leder i Borre og Undrumsdal Bondelag

 

Det nye styret i Borre og Undrumsdal Bondelag består nå av:

  • Karsten Berg, leder
  • Olav Sætre, nestleder
  • Ole Andreassen
  • Linda Paulsen
  • Anne-Kirsti Linneflaatten