Ramnes Bondelag på besøk hos EMIL-prisvinnerne

Ramnes. Medl.møte 081019. Baking av snurrings.

13.10.19. Den 8. oktober var medlemsmøte i Ramnes Bondelag på besøk hos årets EMIL-prisvinnere, Ingunn og Georg Skjeggestad. 20 frammøtte fikk et veldig koselig og informasjonsrikt møte. Fam. Skjeggestad fortalte og hadde omvisning på deres besøksgård og gårdsbutikk og de serverte nystekte snurringser fra bakerovnen.

Alle de frammøtte ble imponert over alt arbeide familien har lagt ned, og hva de har fått til.  EMIL-prisen var vel fortjent!  Se sak om tildeling av EMIL-prisen her.

 

Årets EMIL-prisvinnere Ramnes Søndre Besøksgård og gårdsbutikk

 

 

Det var også informasjon fra Jan Tore Foss på Landbrukskontoret om lover og regler om kantvegetasjon, tildekking av halm og korn ved transport, Smil-midler, søksnadsfrister og villfyllinger. God informasjon og mange gode spørsmål. 

 

Ramnes. Medl.møte 081019. Baking av snurrings.

 

Ramnes. Medl.møte 081019. Gårdsbutikken2

 

Ramnes. Medl.møte 081019. Gårdsbutikken. Ramnes. Medl.møte. Koslig med bål.

 

Takk til Elise Kirkevold for tekst og bilder.