Mentorordning i landbruket

Mentorpar. Foto fra NBS

09.10.19. Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.  Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR.  For Vestfold er dette Knut Olav Omholt i NLR Viken. Ta kontakt med ham hvis du kan tenke deg å være mentor. For deg som ønsker en mentor: Mer info og søknadsskjema hos Norsk Landbruksrådgiving.