Statsbudsjettet - Ingen klimaverktøy til jordbruket

Lager for biogjødsel. Foto fra NB

07.10.19. Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger. - Klimaavtalen med myndighetene legger opp til kutt i klimagassutslipp gjennom ulike tiltak i jordbruket. For å få til dette er det nødvendig med kapital og ordninger som kan utløse nødvendige investeringer, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Les mer hos Norges Bondelag