Derfor er ikke kua den klimaverstingen som mange tror

Kyr på utmarksbeite 200.jpg

07.10.19 Flere mener kutt i kjøttproduksjon er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre, men få tenker over hvor viktig drøvtyggerne er for biologisk mangfold, matsikkerhet og karbonbinding i jord. Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, er bekymret for at klimadebatten har blitt for enkel. –Også landbruket skal kutte i sine klimagassutslipp, men kutt i kjøttproduksjonen kan skape mange flere problemer enn det løser, sier direktøren.

Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke