Tildekking av halm ved transport

Halmballer

28.09.19 Vestfold Bondelag har også i år fått henvendelser angående korn- og halmlass som ikke er tildekket, og bekymring for spredning av floghavre og hønsehirse. Mye av halmen er nok kjørt inn nå, men vi tillater oss å minne om behovet for å dekke til lasset for å hindre spredning av uønskede arter.

Det er viktig at man tar seg tid til å vurdere smittefaren, selv om innhøstingsperioden er en travel tid for mange bønder. -Dersom halmen ikke er fra garantert floghavrefrie areal skal den tildekkes ved transport, sier Anne Andvik, leder i Ramnes Bondelag. -Hønsehirse er et nytt ugras og foreløpig ikke omfattet av forskriften, men bør behandles på samme måte.

 

Behandling av halm fra arealer med floghavre eller hønsehirse

Halm fra arealer med floghavre eller hønsehirse bør ammoniakkbehandles på jordet. Behandlingen dreper frø av både floghavre og hønsehirse. Dersom du ikke er sikker på at halmen er fra arealer fri for slik smitte, bør det tildekkes ved transport.

Last ned Hønsehirse fakta fra NLR Viken

 

Lovgrunnlag 

I forskrift om plantehelse er det bare floghavre som er regulert. Hønsehirse er et stort problem i Vestfold og smittefare fra hønsehirse må tas på like stort alvor.

 

Halmballer blir en viktig fôrressurs til vinteren