Fokserød Nordvest i stedet for Torp Øst!

Fokserød Nordvest i stedet for Torp Øst_ingress

10.09.19. Om lag 65 prosent, eller 1.500 av de 2.300 dekarene på Torp Øst er matjord. Nå ligger dette arealet, som Sandefjord kommune ønsker å omdisponere til framtidig næringsareal, på bordet til departementet da meklingen med FM ikke nådde fram. –Vern jorda, og flytt kommunens prestisjeprosjekt for næringsutvikling til de 3.000 dekarene med skog nordvest for steinbruddet på Fokserød, er Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, sitt konstruktive innspill til Sandefjords politikere på selve valgdagen!