Vellykket Åpen Gård i Våle

ÅG 19 Våle Hoppe i høyet

03.09.19. Årets høydepunkt for eldre og yngre i Våle og omegn fant, tradisjon tro, sted på Våle Prestegård lørdag 31. august og søndag 1. september. Bondelaget stilte med kalver, sauer og geiter, hopping i halmen var selvsagt også på agendaen. Bygdeungdommen hjalp oss med presisjonskjøring med gravemaskin.

Naturstien var åpen, og det var premier til alle!

 

Sensommerfestivalen har ellers fremvisning av gammelt treskeverk, traktorer, tempomopeder, potetplukking, smiing, linbearbeiding, og brødbakst, blant annet.

 

ÅG 19 Våle Sau

Dyra er et viktig element på Åpen Gård

 

ÅG 19 Våle Hoppe i høyet

Hopping i halmen er alltid en vinner.

 

ÅG 19 Våle Saueklipping

Håndlaget til saueklipperne er imponerende,

 

ÅG 19 Våle Gravemaskin

 

Takk til Morten Erichsen i Våle Bondelag for tekst og bilder.