Lønnsomt med økokorn

Sverre Lang-Ree. Foto Morten Berntsen

13.07.19. For Sverre Lang-Ree på Stange i Hedmark gir økologisk korndyrking 500 kroner høyere dekningsbidrag per dekar enn konvensjonell produksjon.  Sverre Lang-Ree mener langt flere burde finne det aktuelt å dyrke økokorn. Han peker på tre forutsetninger for å lykkes: tilgang på husdyrgjødsel og egnet jord, samt interesse.  Les mer hos NLR Økologisk.