Lov om forbud mot hold av pelsdyr i Stortinget i dag

stortinget.jpg

13.06.19 I dag behandler Stortinget pelsdyrforbudet. De skal også vedta prinsippene for erstatning. Mange pelsdyrbønder og representanter fra Bondelaget er på plass på galleriet og følger debatten. Advokat i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen, sier til Nationen at regjeringens forslag er et angrep på rettssikkerhet, eiendomsrett og vern av enkeltindividet. "Kjernen i saken er om pelsdyroppdretterne skal ha et rettsvern for sitt fulle økonomiske tap som følge av lovforbud mot fortsatt drift. Utvalget som vurderte pelsdyrnæringens framtid forutsatte at full erstatning må innebære at det gis erstatning for bortfall av retten til fortsatt drift", sier han i et innlegg i Nationen.

Les Ole Jacob Helmens innlegg om pelsdyrforbudet