Husk vedlikehold og restaurering av skogsbilveier

Ødelagte skogsbilveier    Foto hentet fra Viken Skog

13.06.19. Alle skogsbilveier har behov for vedlikehold og ettersyn, uansett alder og tilstand på veien. Nå når det har regnet så mye er det enkelt å se om f.eks stikkrenner og grøfter fungerer. Prioriter å ta en sjekk av dette nå, er oppfordringen fra Viken Skog, som også kan melde om til dels store ødeleggelser på en del skogsbilveier på Østlandet