Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

12.06.19
14:00
-
17:00

Åpen markvandring i Ramnes. Tema: Høsthvete/vårhvete.

Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken inviterer til 2 markvandringer onsdag 12. juni.

 

Kl 14.00 hos Trond Stange, Tinghaugvn. 26, Ramnes.

Her skal vi se på feltet for avlingskampen. Tema er høsthvete/vårhvete.

 

Kl 18.00 hos Otto Galleberg, Bøvn. 2, Sande. Dette er i samarbeid med Sande og Strømm Landbrukslag. Tema vår- og høstgrøder, sallgallmygg, m.m.

 

Enkel bevertning.     Velkommen !