Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

18.06.19
18:00
-
21:00

Årets markdag for NLR Viken og Vestfold frøavlerlag

Tirsdag 18. juni holder vi årets markdag hos Trond Stange, Ramnes, sammen med Vestfold frøavlerlag.
Blant tema vi skal se på er forskjellige sorter av høstkorn med og uten sprøyting mot overvintringssopp, direktsåing av høstraps etter engrappfrøeng, visning av nytt skjærebord (https://www.shelbourne.com/harvest/stripper-header/rsd/#&gid=2&pid=1 ) for frøhøsting som Ole Arne Hotvedt har kjøpt for bruk i Norsk frøavlerlags prosjekt sammen med NIBIO.
Og ikke minst blir det jordbær og is!

 
Program sendes ut til medlemmer i NLR Viken, Vestfold frøavlerlag, Norsk Frøavlerlag når det er klart.