NB! Viktig info om RMP-tilskudd til soner for pollinerende insekter

Soner for pollinerende insekter  Foto NLR Viken

16.05.19. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark får nå meldinger om en god del bønder som pløyer opp korn i kanter og sår frøblanding for pollinerende innsekter. De presiserer at det er et krav at slike soner ikke gjødsles (eller sprøytes). Hvis de har gjødslet kornet (som mange sikkert har gjort), er sonen ikke berettiget tilskudd. Fylkesmannen ønsker også å presisere at den foreløpige satsen på kr 50 per løpemeter må justeres ned hvis omfanget blir mye større enn antatt.

Les mer om presiseringene og soner for pollinerende insekter hos NLR Viken