Smittevern

Smittesikker. Foto fra Animalia

15.05.19. Smittervern er det alltid viktig å ha fokus på. Animalia har utviklet "Smittesikker" - et opplæringsmateriell, på flere språk, i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til oppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask. Oppslagene kan skrives ut og egner seg for å henge i fjøsgangen, på toaletter eller ved inngangen til dyrerommene. Les mer hos Animalia.