Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

27.03.19
18:30
-
21:30

Årsmøte i Jordvern Vestfold med spennende faginnslag

Årsmøte i Jordvern Vestfold som starter med faginnslaget;

InterCity Stokke - Larvik –

Klarer vi å opprettholde potensialet for matproduksjon?

v/ Bane NOR og kommunene 

 

Når: Onsdag 27.mars kl 18.30

Hvor: Gjennestad vgs i Stokke, møterom Nord.


 

Kommunedelplanene for ny InterCity mellom Stokke og Larvik behandles i disse dager. Det er i den prosessen endelig korridor skal velges og føringer for kompenserende tiltak for matjorda legges. På strekningen Nykirke – Barkåker sa kommunedelplanen at potensialet for matproduksjon skulle opprettholdes. Det er ikke med i forslagene mellom Stokke og Larvik. Det er fortsatt mulig å påvirke både Bane NOR og kommunene.

Møt opp og si din mening til gode innledere; Hans Jørgen Bihli, planleggingsleder for BaneNOR, Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord og Rune Høiseth, ordfører i Larvik. Ordførerne tar også med seg folk fra sine planavdelinger.

Invitasjonen til årsmøte m faginnslag Jordvern Vestfold 2019