Styremøte i Vestfold Bondelag

VB styremøte 050319

11.03.19 På siste styremøte før årsmøtet i Vestfold Bondelag ble det behandlet mange saker. Mest tid ble det brukt på innspill til årets jordbruksoppgjør. Fylkesstyret har lest innspill fra 15 lokallag og tre referansegrupper, og har nå en foreløpig uttalelse til jordbruksoppgjøret. Styret vil høre generaldebatten på årsmøtet 13. mars før de gjør et endelig vedtak.

VB styremøte 050319

Styremøte i Vestfold Bondelag. Fra venstre: Jon Olav Svartdal (VBU), Arne Martin Malerød, Karine Huseby, Elin Røed (ansatt), Thorleif Müller, Silje Eckdahl, Anne Helene Bruserud, Anne Aasnæs Andvik (1. vara) og Hans Jørgen Olsen Røren (2. vara og leder referansegruppe korn)

 

Til årets jordbruksoppgjør 

Styret i Vestfold Bondelag prioriterer kornøkonomien høyt. De foreslår både økt kornpris og andre tiltak som kan bedre totaløkonomien for kornprodusenter. For grøntprodusentene er importvernet og innføring av fondsordning blant de viktigste innspillene.

For husdyrprodusentene er markedsbalanse viktigst, og Vestfold Bondelag vil prioritere tilskudd som ikke er produksjonsdrivende, som velferdsordningene.

Avlingsskadeerstatningsordningen kan også bli tema i årets jordbruksoppgjør. Fylkesstyret har innspill til forbedringer. Samtidig må ordningen fortsatt være en katastrofeordning, og bonden må også i framtida ta en stor del av risikoen selv.

 

Andre saker 

På fylkesstyremøtet 5. mars ble det også behandlet andre saker. De vedtok forslag til uttalelse om Bondelagets tilpasning til regionreformen. Denne legges fram for årsmøtet denne uka. Det var også en høringssak om ny RMP, vedtak om aktive lokallagsmidler, vårkanpanje og aksjonsplaner i tilfelle brudd i jordbruksforhandlingene.

 

Dette var siste styremøte før årsmøtet. Hele styret er foreslått gjenvalgt av valgkomiteen.