Fagkveld med Team Gris i Nortura

Norsvin 140119 Salen 2

24.01.19 Fagmøtet som ble arrangert på Nortura i Tønsberg den 14. januar fikk svært god respons blant svineprodusentene – også Aust-Agder var representert blant de 40 fremmøtte. I tillegg til faglige foredrag var det middag i kantinen (wok med svinekjøtt!). Dette møtet var det første i en møteserie fra Team Gris i Nortura.

Norsvin 140119 Salen

Omtrent 40 personer møtte opp

Norsvin 140119 Margaret Fosseng

Først holdt Margaret Fosseng fra Felleskjøpet foredrag om hvordan den nye grisen skal fôres fra avvenning til slakt. Her med trykk på "ny gris" – det er virkelig mye som er annerledes, og det arbeides kontinuerlig i fôrbransjen og ute i felt for å finne den beste løsningen for hver enkelt besetning.

Norsvin 140119 Karin Røhne

Konserndirektør i MER/Nortura, Karin Marie Røhne, tok for seg markedssituasjonen. Som grisemessig fortsatt ser krevende ut.

Utkjøpsordningen er et virkemiddel, og det er fortsatt rom for flere til å melde seg på. Kjøttforbruket er stabilt til fallende – og med den retningen samfunnsdebatten har, er det ingen grunn til å tro at forbruket vil øke.

 

Takk til Tone Sæter i Nortura for tekst og bilder.