Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

14.01.19
18:00
-
22:00

Nortura arrangerer til fagkveld med middag

Nortura arrangerer fagkveld med middag

18.00 - foredrag med Margareth Fosseng, FK. Fôring fra fødsel til slakt, hvordan fôre den nye grisen riktig?

19.00 - middag

20.00 Foredrag med Karin Røhne (Nortura); Markedssituasjonen svin, hvordan møter vi utfordringene i 2019?


Sted; Møterom Telemark og Vestfold, adm. bygget 2. etg.

PÅMELDING innen 10. januar til Mari-Janne Rasmussen tlf 95111366

Velkommen!

Team Gris