Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

22.01.19
19:00
-
22:00

Møllamøte om brannberedskap og bekjempelse av hønsehirse

Stokke bondelag ønsker velkommen til møte om beredskap på gården. Brannvesenet hjelper oss med hva en beredskapsplan skal inneholde og hva de ønsker av oss. John Ingar Øverland fra NLR Viken gir oss info om smitte, bekjempelse og ansvar rundt Hønsehirse både for jordeier og leiertaker.

Matservering ved Borgen Mølle

Orientering fra Borgen Mølle rundt kommende sesong.


 

Vel møtt.

Hilsen styret i Stokke bondelag