Stormøte om bonden og beredskap 4. desember

TRyggere sammen brann

29.11.18 Er vi beredt? Er vi bønder forberedt på hva som kan skje av kriser og hendelser i egen kommune eller bygd? Vet vi hvordan vi kan bidra og hvordan myndighetene ser på landbrukets ressurser i en krise? Vestfold Bondelag inviterer alle bønder i Vestfold til stormøte i gymsalen på Gjennestad tirsdag 4. desember kl 19.00. Vi møter fylkesberedskapssjefen, brannsjefen, Sivilforsvaret, Mattilsynet og Skagerak Nett. Sammen kan vi bli bedre på lokal krisehåndtering. Møt opp og delta i diskusjonen!

Er vi beredt Møte 041218

 

Program 041218

 

Sikringsradioen vil også være tilstede på møtet.

 

Last ned invitasjonen til møtet 4.desember