Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

06.12.18
18:00
-
21:30

Fagmøte med juletallerken for medlemmer i NLR Viken

Medlemmer i NLR Viken inviteres til det tradisjonelle fagmøtet med juletallerken. Møtet holdes i kantina på Gjennestad Gartnerskole. Kaffe fra kl 18.00, fagprogram fra kl 18.30

Programmet blir som tidligere, bilder og tabeller med årets forsøksresultater og erfaringer i korn, oljevekster, åkerbønner og eventuelt også litt på frø og annet.

Mer info sendes til medlemmene.


Påmelding innen fredag 30.november. Møteavgift.

john.ingar.overland@nlr.no eller på telefon 958 80 143

ingvild.evju@nlr.no eller på tlf. 911 07 825