Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

21.11.18
18:00
-
21:30

Temakveld flisfyringsanlegg, Larvik

Sted: Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling
 
 

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum to temakvelder om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård. Hovedfokus er på temakveld 21. november er biovirke og flisfyringsanlegg, og temakveld 5. desember er solceller og solfangere.

 

Temakvelden er gratis og åpne for alle, men grunnet enkel bevertning ønsker vi påmelding innen 20. november.

 

For program og påmelding: 

 

https://www.vfk.no/Vestfold-klima-og-energiforum/aktuelt/fornybar-energi-i-landbruket/ 

 

Velkommen!

 

Tømmer til flisfyring. Foto fra Larvik kommune