Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

12.11.18
18:30
-
21:30

Kundeseminar - MidtVestfold Regnskap SA

Ny og endret bruk av driftsbygninger på gårdsbruk.

Bakgrunnen er at mange bygninger tas i bruk til annet formål enn landbruk, og vi vil formidle eventuelle konsekvenser av dette;
- Hva er søknadspliktig og krever omdisponering?
- Hvilke ombygginger/endringer kan eier gjøre uten godkjenning?
- Søknadstyper og gebyrer
18.30 - 19.30 Tønsberg kommune
v/ Rune Noreide, Dorthe Ellefsen og Elisabeth Finne

1945 - 2030 Fylkesmannen / Innovasjon Norge

2030 - 2100 Pause

2100 – 2130 Skatt- og avgiftsmessige konsekvenser av ny og endret bruk v/ Jan Per Stokke