Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

20.09.18
10:00
-
14:30

Storfèkafè

Til

Melkeprodusenter og storfekjøtt produsenter i Vestfold

 

STORFEKAFÈ PÅ SKJEESTUA I STOKKE

Torsdag 20. september kl. 10:30

(kaffe og yoghurt fra kl. 10)

 

Tema: Dyrevelferd

Vi har en god dyrevelferd i Norge, - kan vi bli enda bedre?

Og - hvilke forventninger har forbrukeren ?

 

Veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet vil innlede, i tillegg vil Kari Lise Breivik fra
TINE og Natalie Mørken fra Nortura orientere rundt temaet.

 
Servering av pølser fra Nortura , drikke og dessert fra Tine

Velkommen!

 

TINE Rådgiving og Medlem, Vestfold Produsentlag, Nortura og TYR ønsker sine
medlemmer velkommen!