Bård Hoksrud blir ny landbruksminister

Bård Hoksrud. Bilde fra NB

31.08.18. - Bård Hoksrud er heldig som får være statsråd for Norges viktigste næring, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller etter at Hoksrud i dag ble utnevnt til ny landbruks- og matminister. - Det har vært mange harde politiske kamper mellom landbruket og FrP. Jeg håper Hoksrud tar seg tid til å lytte til næringa før han begynner å utføre politikk, og at vi får til et godt samarbeid om hvordan vi skal utvikle norsk landbruk videre. Han er jo fra Telemark, så vi får passe på å huke tak i han på vei hjem i blant, for å vise han det offensive landbruket vi driver i Vestfold, fortsetter Müller. 

- Bård Hoksrud er heldig som får være statsråd for Norges viktigste næring, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller etter at Bård Hoksrud i dag ble utnevnt til ny landbruks- og matminister. 

 

- Han har også et stort ansvar å forvalte. Norsk landbruk produserer rein og trygg mat, vi bidrar til bosetting og sysselsetting i nesten alle landets kommuner, og skaper verdier for 140 milliarder hvert år. Det gjelder å forvalte disse ressursene på en langsiktig og bærekraftig måte, også for landbruksministeren, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

  

Lytt til næringa 

Den nye ministeren er fra Telemark og vil sikkert stadig være på farten gjennom Vestfold. -Hoksrud er nok fullt klar over det offensive landbruket vi driver her i fylket, men vi får passe på å stoppe han en gang i blant og vise han alt det flotte vi produserer, sier Müller.

 

Bård Hoksrud er den tredje landbruksministeren fra FrP etter at Erna Solberg ble statsminister.

 

- Det har vært mange harde politiske kamper mellom landbruket og FrP. Jeg håper Hoksrud tar seg tid til å lytte til næringa før han begynner å utføre politikk, og at vi får til et godt samarbeid om hvordan vi skal utvikle norsk landbruk videre, sier Müller.

  

Ta vare på matjorda, Dale! 

Jon Georg Dale ble i dag utnevnt til ny samferdselsminister. Han får dermed også ansvar for jordvern i regjeringa.

 

- Jeg forventer at den tidligere landbruksministeren holder et ekstra sterkt øye med matjorda i de kommende store samferdselsprosjektene. Alle som har et nært forhold til norsk matproduksjon vet hvor sårbar matjorda er og at vi må ta vare på den, avslutter Müller.