Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

25.09.18

Temamøte RMP og avlingsskade for kornprodusenter

"Kornsatsing Vestfold" inviterer til kveldsmøte på Gjennestad hvor Fylkesmann i Vestfold viser hvordan søke RMP og avlingsskade.

 

Det blir enkel bevertning og orientering om tilleggsforhandlingene/krisepakke.

 

Se invitasjon og program her