Hjelp oss å finne gode kandidater til BU-prisen

Bjartnæs og Hoel Vinner av BU prisen

09.08.18. Da er det på tide å foreslå aktuelle kandidater til bygdeutviklingsprisen, eller «Bedriftsutviklingsprisen i landbruket» som prisen nå heter. Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer med næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Det blir kåra en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. I fjor ble Bjertnæs & Hoel fra Nøtterøy vinner i Vestfold, og de gikk senere helt til topps i den nasjonale konkurransen.

Kandidaten blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, her under
    • Økonomisk resultat/lønnsomhet
    • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som  utnytting av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

Fint om følgende blir beskrevet som grunnlag for forslag til kandidat:

 

- navn på bedrift, adresse, org.nr. og evt. hjemmeside
- navn på innehaver/daglig leder og evt. styreleder
- kort presentasjon av bedriften
- omsetning siste 2 år
- driftsresultat siste 2 år
- sysselsetting, herunder kvinner og ungdom
- vurdering i forhold til kriteriene

 

 

Bruk dette skjemaet for å registrere forslag, og send det til: Beret Mette Haga hos Innovasjon Norge, e-post: beret.mette.haga@innovasjonnorge.no 

 

Vinner i Vestfold i fjor var Bjertnæs & Hoel. 

 

Bjertnæs & Hoel gikk også av med seieren nasjonalt.