Skoleklasser på gårdsbesøk

Sande og Strømm. Skolebesøk april 2018. I lammebingen 2

03.05.18.  Mange lokale bondelag har tatt utfordringen fra Norges Bondelag og invitert barnehager og skoler på gårdsbesøk.  Per Øivin Sola i Sande og Strømm Landbrukslag har hatt besøk av både 2. klasse og 5. klasse ved Galleberg skole.  Det resulterte i mange gode møter mellom dyr og barn, og også mange fine bilder.

Sande og Strømm. Skolebesøk april 2018. I ammekufjøset.

Sande og Strømm. Skolebesøk april 2018. Med kalv rett vei.'

 

Sande og Strømm. Skolebesøk april 2018. I lammebingen 2

 

Sande og Strømm. SKolebesøk april 2018. Lammene var populære

 

Sande og Strømm. SKolebesøk april 2018. Elever med lam.

 

Sande og Strømm. SKolebesøk april 2018. Matpause i solveggen

 

Tusen takk til lærer Cicilie Skjennum ved Galleberg skole og Sande og Strømm Landbrukslag for flotte bilder!