Bonde og sykemeldt ?

Regnskapskontorene. Møte med daglig ledere 190318. b

21.03.18. Bondelaget har samarbeidsavtale med 17 regnskapskontorer i Vestfold. Daglig ledere på disse var mandag samlet hos Vestfold Bondelag for et halvårig møte med erfaringsutveksling. Denne gangen var tema selvstendig næringsdrivende og sykemeldinger. Det viktigste av alt er at man passer på at legen IKKE bruker elektronisk sykmelding. Det neste klare rådet til sykemeldte bønder er å ta kontakt med regnskapskontoret før du fyller ut skjema hos NAV. -Dette er ikke fordi vi ikke har tillit til NAV, men regelverket er komplisert og regnskapsfører må ofte inn å dokumentere uansett, sier org sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed. -Det blir alltid lettere om man får begynt riktig.

Årsaken til at legen ikke kan bruke elektronisk sykmelding, er at det systemet ikke "snakker" med systemet for avløserpenger, og at man da ikke får ut disse.

 

Henvendelser fra medlemmer 

Elin Røed kan fortelle at Vestfold Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som har opplevd problemer i forhold til sykemelding og sykepenger. De synes dette er vanskelig, og flere har opplevd at de først har fylt ut skjema feil og så får stor jobb med å dokumentere det riktige i ettertid. Regnskapskontorene er en viktig rådgiver for bonden, og derfor ble tema tatt opp på møtet med dem.

 

Ta kontakt med regnskapskontoret ditt 

Oppfordringen er å ta kontakt med regnskapskontoret før du fyller ut skjemaene på NAV. Skjemaene er ikke spesielt tilpasset landbruket, og det kan være vanskelig å få hjelp på NAV fra personer med kompetanse på landbruk spesielt. Regnskapskontorene bekrefter at de ofte bistår bønder med dokumentasjon i forbindelse med sykemeldinger. Inntektene i landbruket kommer ujevnt i løpet av året og kan variere mye fra år til år. I tillegg har mange et kombinert arbeidsforhold med både lønnsinntekt og næringsinntekt, noe som må tas hensyn til.

 

Vanskelig situasjon 

Når en bonde blir akutt eller alvorlig syk, er det ofte mye som må organiseres. Den daglige drifta må tas hånd om, og bonden selv har kanskje ikke overskudd til mye papirarbeid i denne situasjonen. -Vi oppfordrer medlemmene til å ta vare på hverandre, sier Elin Røed. -Kanskje den som er syk trenger  hjelp til å ta kontakt med for eksempel regnskapskontoret.

 

Regnskapskontorene. Møte med daglig ledere 190318 a