Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

21.03.18
19:00
-
21:30

Vårmøte i Vestfold sau og geit

Tema; Jordkultur og god plantevekst, samt bruk og stell av beiter.

Del 1. Jordkultur, grunnleggende krav for å få god plantevekst
          Slåttetidspunkt – gjødsling – forprøver - Grasarter
Del 2:  Bruk og stell av beiter til sau
Del 3:  Info fra årsmøtet i NSG

Knut Volland fra Norsk landbruksrådgivning holder del 1 og 2 og det blir matservering i pausen.

Velkommen!