Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

16.05.18
22:00
-
23:00

Påmeldingfrist idag for tur til Borgeby Fältdager 27.-28. juni

"Kornsatsing i Vestfold"  arrangerer tur til Borgeby Fältdager 27. - 28. juni 2018.

 

Påmeldingfrist idag !

 

Invitasjon. Borgeby 2018. Med påmelding.