Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

20.03.18
19:00
-
22:00

Årsmøte i Ramnes Grunneierlag

Ramnes Grunneierlag avholder sitt årsmøte tirsdag 20. mars kl 19.00 på Stange Gjestegård.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 10. mars.

Sendes til Frank Ottar Hansen, mobil 905 64 596 epost: frottar@online.no 

 

Vedtektsendringer skal behandles.

 

Hilsen styret