Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

14.02.18
18:00
-
21:00

Møte om økologisk korndyrking

NLR Viken inviterer til møte om økologisk korndyrking.

Det satses på økologisk produksjon, og særlig økologisk korndyrking. Til å fortelle om tanker og erfaringer rundt økologisk korndyrking har vi invitert Kristian Narum fra Stange på Hedmarken. Han har drevet økologisk siden år 2000 og har de to siste årene vunnet øko-kornkampen. På Stange driver han mer ensidig med korn og har konvensjonell avlsbesetning med landsvin. Fra Vestfold har vi invitert Bjørnar Langklepp, som driver økologisk med korn, gras, frø og kjøttfe, og har et velfungerende nabosamarbeid. Wenche Myhre Dahle fra Felleskjøpet kommer og forteller om Øko-korn fondet, om mulighetene for å tegne øko-avtale og vilkår rundt avtalen.

Møte blir avholdt på Gjennestad i møterom Nord. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Målgruppe: Økologiske og konvensjonelle dyrkere – åpent møte for alle interesserte