Fellesforbundet besøkte Vestfold Bondelag

Fellesforbundet og VB 31 01 2018

05.02.18 Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, er opptatt av at bonden skal være en god arbeidsgiver. Dette gjelder både for fast ansatte og sesongarbeidere. Han inviterte leder av Fellesforbundet i Vestfold, Rolf-Geir Hillestad, til Grønt Fagsenter for å gjenoppta dialogen. -Fellesforbundet og Vestfold Bondelag jobbet godt sammen den gangen vi krevde allmenngjøring av tariffen for jordbruk og gartneri, forteller Müller. -Vi opplever at vi har en god dialog med Fellesforbundet. Sammen har vi jobba for at både arbeidstagere og arbeidsgivere skal få en enklere hverdag. Det skal vi fortsette med!

Fellesforbundet og VB 31 01 2018

Tilstede på møte mellom Fellesforbundet og Bondelaget var fra Venstre Rolf-Geir Hillestad (leder), Torbjørn Hem (ansatt i Fellesforbundet), Thorleif Müller og Elin Røed.

 

Litt om Fellesforbundet 

Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO og det største fagforbundet i privat sektor. De har vel 140.000 medlemmer og organiserer ansatte innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant og innen bilbransjen i tillegg til flere andre, blant annet det de kaller "grønn sektor". Tradisjonelt har skogsarbeidere, fjøsmestre og gårdsarbeider vært organisert hos Fellesforbundet. Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår og inngår som en del av trepartssamarbeidet som omtales som "den norske modellen".

 

Dialog med Bondelaget 

Vestfold Bondelag er opptatt av bonden som arbeidsgiver. Bonden skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte, samtidig som vi jobber med at regelverk må utformes og praktisers slik at det er mulig å følge det. -Det må være enkelt å gjøre det riktige, gjentar Müller. Fellesforbundet hadde mye å snakke om og kom inn på tema som arbeidsavtaler, minstelønn, arbeidstid og HMS. Det at sesongarbeidere ikke er organisert gjør det svært vanskelig å få unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved for eksempel innhøsting i vanskelige perioder. Fellesforbundet har heller ikke per idag noe egnet tilbud om medlemskap for sesongarbeidere. Dette er en av problemstillingene Fellesforbundet øsnker å se nærmere på.

 

Vestfold Bondelag har samlet stoff om arbeidskraft her