Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

14.03.18
09:00
-
17:00

Årsmøte i Vestfold Bondelag, Gjennestad

Vi ønsker utsendinger og gjester velkommen til årsmøtet i Vestfold Bondelag

 

Onsdag 14. mars kl 9.00 på Gjennestad Gartnerskole 

Vi begynner med kaffe. Møtet starter kl 09.30 og avsluttes ca kl 16.30 

 

Årsmøtet er et åpent, men på grunn av servering vil vi gjerne ha påmelding innen 1. mars.

 

Av årets program vil vi nevne:

  • Utdeling av årets EMIL-pris
  • Fylkesleders tale
  • «Nye verktøy for bonden i klimaarbeidet»  Tony Barman leder det nasjonale prosjektet Klimasmart Landbruk. Dette prosjektet skal utvikle nye verktøy som bonden kan ta i bruk på egen gård.
  • «Norges Bondelag – en slagkraftig organisasjon på vei mot nye jordbruksforhandlinger»  Bodhild Fjelltveit er styremedlem i Norges Bondelag og sauebonde fra Hordaland.
  • Kåring av årets lokallag
  • Årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan

Last ned invitasjon til årsmøte i Vestfold Bondelag 140318