Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

14.03.18
18:30
-
21:30

Frøkveld - på Gjennestad Gartnerskole

Vi flytter frøkvelden til Gjennestad Gartnerskole, i møterom Amfi i 2018

Frøkvelden er årets viktigste fagmøte for frøavlere i Norge! Til fagkvelden kommer Lars T. Havstad og Trygve S Aamlid fra NIBIO, Landvik og lokal frøavlsrådgiver John Ingar Øverland i NLR Viken.
Møtet starter kl. 18.30. Hvert år gjennomføres det en rekke forsøk i frøavl i Norge, mange av dem i Vestfold.
På frøkvelden får du mulighet til å få informasjon om det siste nye fra forsøkene. Velkommen !