Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

17.10.17
12:00
-
14:00

Markdag: Drenering

Sted: Bjørn Lund, Skallebergveien 243, 3280 Tjølling.

Forsker Atle Hauge fra NIBIO har etablert et dreneringsfelt med utprøving av ulikt filtermateriale hos Bjørn Lund i Tjølling.
I feltet er det lagt dreneringsrør dekket med henholdsvis sagflis og sand og teppefilterrør. Tilsvarende felt ble etablert i Fredrikstad for 4 år siden.
Vi diskuterer filtermateriale og annet vedrørende drenering.
I år er tanken å se på grøfteplogen/L-skjæret til Knut Ekvall. (Tidligere år har vi fått demonstrert Kjedegraver og Raadahlshjulet.)


Velkommen!


Arr.: Et samarbeid mellom Nibio, NLR Viken, Fylkesmannen i Vestfold