Lokallaga er i gang

Lokallagsledersamling 2017 Thorleif Müller ønsker velkommen

06.10.17 Forrige uke samlet Vestfold Bondelag lokallaga til møte på Gjennestad. Dette markerer starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nærmer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylker er nå satt i gang. Lokallaga ble oppdatert på politisk situasjon etter valget av fylkesleder Thorleif Müller (bildet). Det var også oreinteringer om kornprosjekt og "Solstrøm fra låvetak i Vestfold". Kontoret bidro med praktiske tips før gjennomføring av lokalt årsmøte.

Lokallagsledersamling 2017 Andebu Bondelag v Erik Grytnes får flagg i anledning 150 årsjubileet

Andebu Bondelag har hatt 150-års-jubileum. Thorleif Müller markerte dette i starten av møtet ved å overrekke Bondelagets bordflagg til leder i Andebu Bondelag , Erik Grytnes.

Lokallagsledersamling 2017 Hans Edv Holtung om kornprosjekt

Styremedlem i Vestfold Bondelag og leder av referansegruppe korn, Hans Edvard Holtung, informerte om det treårige prosjektet "Korn i Vestfold". Det er nå ansatt prosjektleder som startet opp 1. oktober. Samarbeid med lokallaga om aktiviteter og lokalkunnskap blir viktig i prosjektet. Det kommer mer informasjon i egen nettsak.

Lokallagsledersamling 2017 Gruppearbeid2

Etter pause med "Gjennestads hjemmebakte" var det gruppearbeid. Etter kommunereformen vil fleste kommunene i Vestfold ha flere lokallag. Her prøver lokallaga å finne gode måter å samarbeide på.