Ønsker du å grøfte? Her er litt praktisk info

NLR Viken arrangerte markdag hos Ole Tala

11.04.18. Grøfteaktiviteten i Vestfold er stigende etter gjeninnføringen og økning av tilskuddspotten til drenering. Det gjenstår derimot å få gjennomført grøftingen på store arealer som er innvilget tilskudd. Her finner du litt tips til hvordan du søker tilskudd, hvem som kan hjelpe deg med grøfteplaner og ikke minst hvilke entreprenører som tilbyr grøfting i Vestfold.

TILSKUDD TIL GRØFTING/ DRENERING 

Det kan innvilges inntil kr 2000 pr dekar i tilskudd eller opptil 30 kr pr m grøft. Tilskudd til drenering kan ikke gis til tiltak som er påbegynt eller utført før kommunen har innvilget tilskudd. Kommunene tar imot og behandler søknader fortløpende. Tilskuddet gis som et tilsagn som må brukes i løpet av 3 år.

 

Fylkesmannen i Vestfold kan opplyse at det per 1.april 2018 er 12 mill. kr  som det kan søkes om tilskudd til drenering her i Vestfold.

 

Hos Fylkesmannen i Vestfold finner du en samleside om grøfting med søknadsskjema og mer info om tilskuddsordningen.     

 

GRØFTEPLAN 

Det er viktig at det grøftes riktig. Mange av entreprenørene er veldig gode på dette, men det stilles også krav om en enkel plan for drenering, samt kart og miljøvurdering for å søke tilskudd.

 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Viken bistår gjerne, enten det er behov for rådgivning på telefon, dimensjonering av rør eller planlegging og utforming av søknader. Er det behov for opprensking av bekker, etablering av avskjæringsgrøfter eller andre hydrotekninske tiltak, bidrar vi også med hjelp til dimensjonering og utforming av søknad om SMIL-midler, enten som enkeltsøknader eller samordnet med søknader om tilskudd til drenering.

Torgeir Tajet

Torgeir Tajet, rådgiver hos NLR Viken kan nås på mobil 91 16 18 74, og er NLR Vikens kontaktperson på drenering og hydroteknikk.

 

 

AKTUELLE ENTREPRENØRER SOM TILBYR GRØFTING 

(denne listen suppleres gjerne hvis det er flere entreprenører som tilbyr grøfting): 

 

 

Ommedal og sønner

Runar Ommedal, 41 56 47 12,  

Sørbyveien 950, 3178 Våle,    

http://ommedalogsonner.no/ 

 

Over 40 års erfaring med drenering i landbruket.

Raadahlshjul, Flishenger, Gravemaskiner, Inntegning av grøftekart digitalt etter GPS.

 

Knut og Arne Ekvall

Knut Ekvall/ Arne Ekvall, 90 16 16 12,  

Berviveien 128, 3267 Larvik

 

Over 45 års erfaring med drenering i landbruket.

Grøfteplog, Flishenger, Gravemaskiner, Skuffegraver med drenskasse, Inntegning av grøftekart digitalt etter GPS. 

 

 

Landbruksdrenering David Landsverk 

David Landsverk 95 81 97 78 

Skauenvegen 23, 3746 Skien, 

http://www.landbruksdrenering.no/  

 

Grøfteplog/ Kjedegraver, Flishenger, Gravermaskiner. Har sonde til peiling av gamle rør, GPS med stor nøyaktighet til planlegging og tegning av grøftekart.

Erfaring med landbruksdrenering fra 2010.   

 

 

EN LITEN HISTORISK KURIOSITET... 

Det er jo interessant å sette grøfteaktiviteten de siste årene inn i en historisk sammenheng. Grøfting har fått et løft, men jammen var de flinke i gamle dager:

 

Diagram Årlig grøfting fra 1920 og fram til i dag 

Tabellen over viser at tilskudd nytter!

 

Innvilget utført og akkumulert

 

En nærmere titt bak tallene viser at det har samlet seg opp en del arbeid som har fått tilskudd, men som ennå ikke er utført (grønn søyle). Det kan henge sammen med grøftekapasiteten for øyeblikket, men i enkeltår (som i 2017) vil også vær og føre påvirke hvor stor del av sesongen det kan grøftes. Bonden har 3 år på seg til å gjennomføre grøftetiltaket etter at tilskuddet er utbetalt.