Drøye 6 av 10 tror noen av barna vil overta i Vestfold

BritLogstein stor

09.07.12. Det viser en trendundersøkelse utarbeidet av Senter for Bygdeforskning på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold. I undersøkelsen sendt ut til 800 personer svarte 437 i tillegg til 70 personer som svarte på en en undersøkelse for hele landet. Gjennomsnittsalderen er 52 år. 37 % planlegger produksjonsøkning de neste 5 åra. De med landbruksutdanning mest offensive. Bildet viser Brit Logstein presentere rapporten i Statens Park forleden.

 

Last ned Trender i Vestfoldlandbruket 2012.(pdf) her.

 

Av Vidar P. Andresen
 
Presentasjonen ble holdt for partnerskapet i Vestfold, dvs. landbruksetatene lokalt, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon og faglaga i landbruket.
 
Ellers oppsummerte Logstein undersøkelsen i Vestfold slik: 
 
- Landbruket i Vestfold preges av deltidsbønder.
 
- 1 av 4 tror det økonomiske resultatet vil bedre seg.
 
- Optimismen henger sammen med at man planlegger økt produksjon og arbeidsinnsats på bruket de nærmeste årene.
 
- 34 % planlegger større investeringer i gårdens driftsbygninger de neste 5 åra.
 
- 32 % planlegger opprustning av gårdens maskin- og redskapspark de neste 5 åra.
 
- Blant de som planlegger å legge ned er de jevnt over eldre, med mindre inntekt og jord.
 
Plansjene Logstein brukte kan lastes ned under.