Hvor får en utført Økonomitjenester ?

Grønn Partner er fra 2010 omorganisert. Tjenestene ytes i hovedsak direkte fra de fleste av regnskapskontorene tilknyttet Bondelagets serviceordning og Landbruksrådgivningen i Vestfold. Tjenestene faktureres nå direkte fra de som yter tjenesten dersom ikke annet oppgis. Kontaktinformasjon følger under de enkelte tjenestene. Spørsmål og videreformidling på tlf 33363200. 

 

Regnskapskontorer med Samarbeidsavtale med Norges Bondelag

 

 
Mer om kontorene i Vestfold med Samarbeidsavtale med Norges Bondelag's avd. for regnskap og juridisk service finner du under her  . 
 
 
Hos disse får dere utført vanlige regnskapstjenester som:  
 
Regnskapsføring
Årsoppgjør
Skatteberegning
Økonomisk veiledning
Lønn
Fakturering
Skatte - og avgiftsspørsmål
Klagesaker til skatte- og avgiftsmyndigheter
Kontortjenester