Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Husdyrmøtet 2018 - markedsutsikter

Husdyr 120218 Lars Petter Bartnes nært

17.02.18 Markedsutsikter for husdyrprodukter, overproduksjon og markedsbalansering var tema på årets husdyrmøte på Gjennestad mandag 12. februar. Tine, Nortura, Norsvin, Tyr, Vestfold Sau/Geit og Bondelaget arrangere dette møtet sammen. Innledere var Lars Petter Bartnes (bilde), leder i Norges Bondelag, Hans Thorn Wittussen, Nortura, og Bård Gultvedt, Norgesgruppen. Det hadde akkurat snødd i to døgn, noe som gir mye ekstra arbeid for mange bønder. Over 40 frammøtte må derfor sies å være ganske bra!

En liten seier i kampen mot MRSA i landbruket

Mattilsynet 14

16.02.18. Mattilsynet tok i 2017 ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA vi har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. - Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotikaresistens i landbruket har fått en liten seier i 2017, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Les mer på www.mattilsynet.no

Ber tillitsvalgte sette fokus på god dyrevelferd

Bartnes. Med kuer.

15.02.18. Trygg mat og god dyrevelferd skal være viktige kjennetegn ved norsk matproduksjon. Alle husdyrbønder har ansvar for dyras velferd på egen gård, skriver bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en epost til organisasjonens tillitsvalgte.

Les mer

VLT gir full gass!

VLT gir full gass

14.02.18. Landbruksvikarene Ida og Arnfinn har fått nye yrkesbiler. Begge bilene går på biogass produsert på Den Magiske Fabrikken på Sem. Dermed kan de to landbruksvikarene hos Vestfold Landbrukstjenester komme seg til og fra gårder i Vestfold med drivstoff som har sitt utgangspunkt fra flere av disse gårdene!

Les mer om VLTs satsing på miljøvennlig transport  

Kompetansenettverk for lokalmat Øst inviterer til kurs

Tom-Johanessen-og-pølser- Foto Nofima

13.02.18. Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan produsere spekepølser av ulike typer kjøttråvarer? Eller få en oppfriskning på hvordan man må håndtere maten så man ikke påfører sykdom til de som spiser den.

Kompetansenettverk for lokalmat Øst inviterer til flere aktuelle kurs for lokalmatprodusenter denne våren.

Grovfôr 2020 søker flere bønder og inviterer til fagsamling

grovfor2020_u-ramme

12.02.18. Grovfôr 2020 har som mål å øke andelen grovfôr per produsert kg melk og kjøtt. En viktig del av prosjektet er å analysere og kartlegge forbedringspotensial på konkrete gårder. De storfébøndene som har deltatt er svært fornøyde. Prosjektet ønsker å komme i kontakt med flere fra Vestfold som driver med melk eller ammekyr. For å koble seg på prosjektet må man melde seg på en fagsamling som avholdes på Hellerudsletta i mars. Påmeldingsfrist er nå til torsdag.

Les mer om Grovfôr 2020 og meld deg på fagsamlingen her

Utviklingen av nye kornsorter er viktig for selvforsyningsgraden

~Hvete med marihøne.jpg

12.02.18. Korn brødfør store deler av verdens befolkning. Også i Norge er korn en viktig del av kostholdet til både dyr og folk. I de siste 20 årene har vi vært nesten selvforsynt med hvete til brødbakst, men to av de siste fem årene har hveten hatt for dårlig bakekvalitet og blitt degradert til dyrefôr. Trolig vil et varmere klima føre til mer nedbør. For å sikre en stabil tilgang av norske råvarer er det viktig å utvikle nye kornsorter basert på det nye klimaet.  Norsk landbruk er allerede godt i gang med utviklingen. Les mer om temaet hos Norsk Landbrukssamvirke.

Fullt hus på bløtkakemøte i Andebu

Andebu Bondelag. Bløtkakemøte 07.02.18. Hele salen. Lysere.

11.02.18.  Ca. 80 personer møtte opp da Andebu Bondelag inviterte bondelagsmedlemmer fra nye Sandefjord kommune til bløtkakemøte på Solhaug ungdomslokale i Andebu denne uka. I tillegg til faglige tema ved Sanela Jacobsen, Einar Idland og Ellen Finne, fikk de frammøtte et interessant og morsomt foredrag fra historiker Thor Gotaas.

Ny HMS-rådgiver

Knut Olav Omholt  Foto hentet fra Vestviken24.no

10.02.18. Knut Olav Omholt er ansatt i NLR Viken som rådgiver HMS, maskinteknikk, økonomi. Han begynte i jobben 12. januar og har kontorplass på Gjennestad. Knut Olav er nå med i Fagforum HMS og vil følge opp NLRs HMS-avtaler i Vestfold og Buskerud. Han vil også etterhvert være den som holder HMS-kursene som arrangeres i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn Vestfold.

NLR Innovasjon Osloregion er i gang

Anne Kari Heen Skjørdal

09.02.18. Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion er i gang fra 2018. Initiativet til prosjektet kom fra Vestfold fylkeskommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjektet Grønn forskning Oslofjorden, hvor prosjektleder / kompetansemegler var ansatt i NLR Viken. NLR Innovasjon Osloregion blir nå et samarbeid mellom NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells. Styringsgruppa vil bestå av de daglige lederne fra enhetene samt to representanter fra fylkesbondelagene.  Anne Kari Heen Skjørdal er ansatt som kompetansemegler i prosjektet.

Ryddigere regler for breie landbruksmaskiner

Traktor med rundballepresse. Foto NLR Innlandet.

08.02.18. Flere stridsspørsmål og uklare tolkinger av trafikkreglene for kjøring med breie landbruksmaskiner har nå endelig gode muligheter til å bli løst.  Norges Bondelag har vært med i ei bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Vegdirektoratet som har behandla temaet, og kommet til nær enstemmige anbefalinger. Noen av de viktigste sakene gruppa har behandlet er; Avstandsbegrensing for kjøring med maskiner mellom 2,55 og 3,50 m, vilkåra for hva som kan regnes som «vanlig bruk» av maskiner i landbruket, kjøring med tvillinghjul, breie dekk og belte, samt kravet til kjetting. Les mer hos Norges Bondelag.

Rekordstor medlemsvekst i Bygdeungdomslaget

NBU Logo

07.02.18. Vestfold Bygdeungdomslag har hatt en imponerende medlemsvekst på over 40% det siste året.  De har nå 720 medlemmer, og det er "all time high". En av lokallagene som har bidratt sterkt til medlemsveksten er Stokke og Andebu Bygdeungdomslag, som har gått fra 99 til 211 medlemmer. De selv mener det blant annet er de mange ulike tevlingene og det gode miljøet som lokker ungdommer til Bygdeungdomslaget.  - Vi er Norges største vennegjeng, sier de.  Les mer om medlemsveksten hos Norges Bygdeungdomslag. og i Tønsbergs Blad    (krever innlogging)

Årets husdyrmøte med tema: Overproduksjon svir !

Husdyr. Tegning. Fylkesmannen.

06.02.18.  Det årlige husdyrmøtet arrangeres i Amfi på Gjennestad Gartnerskole mandag 12. februar kl 19.00.  Temaet i år er overprodusjon.  Er bonden villig til å regulere produksjonen? Innledninger ved Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag, Hans Thorn Wittussen, Nortura, samt Bård Gultvedt fra Norgesgruppen. Arrangører er Nortura, TINE, Tyr, Norsvin og Bondelaget. Se invitasjon og program her.

Fellesforbundet besøkte Vestfold Bondelag

Fellesforbundet og VB 31 01 2018

05.02.18 Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, er opptatt av at bonden skal være en god arbeidsgiver. Dette gjelder både for fast ansatte og sesongarbeidere. Han inviterte leder av Fellesforbundet i Vestfold, Rolf-Geir Hillestad, til Grønt Fagsenter for å gjenoppta dialogen. -Fellesforbundet og Vestfold Bondelag jobbet godt sammen den gangen vi krevde allmenngjøring av tariffen for jordbruk og gartneri, forteller Müller. -Vi opplever at vi har en god dialog med Fellesforbundet. Sammen har vi jobba for at både arbeidstagere og arbeidsgivere skal få en enklere hverdag. Det skal vi fortsette med!

Har du forslag til EMIL-pris kandidater?

Årets EMIL pris 2017 Jan Grønseth (2)

04.02.18 EMIL-prisen deles hvert år ut på Vestfold Bondelag sitt årsmøte. Har du forslag på EMIL-priskandidater, ønsker Vestfold Bondelag å få innspill på dette innen 20. februar. Juryen består av arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag. Prisen deles ut på årsmøtet i Vestfold Bondelag 14. mars. I fjor gikk prisen til Jan Grønseth for sin evne til å formidle det gode bygdeliv på en lun og god måte som treffer folkesjela. EMIL står for entusiasme, motivasjon, ideer og lagspill. Tips oss på E-post her eller tlf. 33363200 eller SMS til 92818333.

Noen få ledige plasser på HMS-kurset

HMS

03.02.18. Det blir HMS-kurs i Vestfold Bondelags møterom på Gjennestad, mandag 12. februar kl 19.00, og det er noen få ledige plasser igjen.  Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie). Kurset består av 2 samlinger med lærer, samt en e-læringsdel som skal gjøres hjemme på egen PC.  Les mer om kursopplegget og meld deg på her.

Ta i mot en lærling? Besøk bransjetreff til tirsdag

Tor Fredrik Bjune er lærling hos Bjørnar Langklep

02.02.18. Prøveprosjektet med 2 år i skole og 2 år i lære går inn i siste fase. Til sommeren skal de siste lærlingene starte sin praksistid. I landbruksfag gjelder det  5 – 8 lærlinger. Vi mangler fortsatt noen gårder/bedrifter som kan være med på ordningen. Kan det være noe for deg? Førstkommende tirsdag er det Bransjetreff på Gjennestad vgs, hvor du i så fall kan høre mer om ordningen og treffe potensielle lærlinger.

Last ned program for Bransjetreff 2018 hos Vestfold Landbrukstjenester  

Grøntkontakter samlet hos NB

20180129_112114_001

02.02.18. Mandag inviterte Norges Bondelag grøntkontakter fra fylkeslag i hele landet til samling i Oslo. Fra Vestfold deltok Karine Huseby, Bjørge Madsen og Amund Kind. Det ble god debatt rundt GMO/Crispr, produsentsamarbeid og hva det er viktig at Bondelaget jobber med for grøntprodusentene.

Jordvernstrategien skal revideres

Sigbjørn overleverer opprop til Pollestad og næringskomiteen

01.02.18. Næringskomiteen på Stortinget vedtok tirsdag å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Jordvern Vestfold og de andre jordvernforeningene og- allianser forventer et skjerpet jordvern og en konkretisering om hvordan mindre jord skal omdisponeres.

Les mer om revisjon av jordvernstrategien på Jordvern.no

Vellykket grøftemøte på Borgen mølle

2018 Stokke grøftemøte God mat

31.01.18. Sist torsdag inviterte Stokke Bondelag til grøftemøte på Borgen Mølle. Det var godt oppmøte og de 36 fremmøtte fikk innføring i både grøftplanlegging og -praksis, i tillegg til siste nytt fra landbrukskontoret.

Aktivitetskalender

20.02.18
19:00
-
22:30
25.02.18
-
28.02.18
13:00
13:00
26.02.18
18:00
-
22:00
27.02.18
18:00
-
22:00
28.02.18
19:00
-
22:00
01.03.18
10:00
-
14:30
01.03.18
12:15
-
16:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning