Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Dispensasjoner for tørkerammde økobønder

Debio logo

17.07.18 Mange bønder opplever i år en ekstrem tørke og må finne alternative løsninger for å løse dyras fôrbehov både i beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. For bønder med økologisk dyrehold blir utfordringene ekstra store fordi det er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr. Tørkerammede økobønder kan nå søke om å bruke konvensjonelt grovfôr og større andel økologisk kraftfôr.

Les mer hos Debio

Fra finanskrise til fremtidsvisjoner

Lulu show Livet er en dans på renter

17.07.18 Til høsten er det 10 år siden finanskrisen brøt ut. Kan en finanskrise skje igjen? Hva har vi lært, og hva vet vi nå? AgriKjøp og AgriAnalyse inviterer til et seminar om rikets tilstand. Seminaret starter med en dokumentarfilm om finanskrisen, og avsluttes med middag og et forrykende finansshow "Livet er en dans på renter". Dette skjer i Oslo 13. september.

Se program og påmelding hos AgriAnalyse

Fullsatt sal fikk råd og tips i tørken

Husdyrmøte 110718 salen 170 frammøtte

13.07.18 Onsdagens møte om tørken og grovfôrsituasjonen samlet ca 170 vestfoldbønder. Rådgivere ga praktiske tips i en krevende sesong. Oppsummert ble husdyrbøndene frarådet å slakte produksjonsdyr, noe som vil gi tap av inntekter i flere år. De bør heller ta kontakt med sine fôrrådgivere og endre fôrplanene allerede nå. Kornbønder oppfordres til å ta vare på halmen og i denne saken ligger det linker til ulike fôrformidlingssider. På møtet orienterte også landbruksdirektør Olav Sandlund om regelverket for avlingsskadeerstatning og fylkesleder Thorleif Müller om hva Bondelaget gjør.

Samleside om tørken og avlingssvikt

Tørke i korn sommer 2018

11.07.18 Bondelaget har samlet nyttig informasjon om tørken og avlingssvikt på en nettside som vil bli oppdatert utover sesongen. Her finner du også praktiske tips, samt link til Landbruksdirektoratets sider om avlingsskaderstatning.

Se samleside hos Norges Bondelag

Se nyttige tips og råd ved avlingssvikt

 

Dårlige kornåkre til grovfôr?

Kornåker grønn

07.07.18 (oppdatert 11.07.18) Årets tørke gir både dårlige kornåkre og lite grovfôr. Derfor kan det i år være aktuelt å slå kornåkre til grovfôr. Fylkesmannen sier at "foretaket kan søke om produksjonstilskudd for den kornveksten som ble sådd i utgangspunktet, selv om den blir høstet som grovfôr".  Arealet regnes med som kornareal også ved søknad om avlingsskaderstatning, og det høstede grovfôret regnes om til korn etter fôrverdi. Se presisering om utregning hos Landbruksdirektoratet.  Se viktig informasjon under "les mer" dersom du vurderer å slå kornet ditt til grovfôr.

Ny dyrehelseforskrift fra 1. juli 2018

Kuer ute.

10.07.18. Den nye dyrehelseforskriften fokuserer på forebygging. Kravene i forskriften er satt for å hindre spredning av smitte mellom besetninger.  Flere av oss vil ha behov for å etablere nye rutiner for flytting og salg av dyr, øke fokus på smitteverntiltak og bygge videre på kompetanse om smittevern og dyrehelse med ny dyrehelseforskrift.  Les mer hos Norges Bondelag.

Møte om tørken og grovfôrsituasjonen

Fra rundballepressing i Hof. Halm til strø for vinteren.

09.07.18 Onsdag kveld inviteres alle til husdyrmøte om årets avlingssituasjon. Tine, Nortura, Felleskjøpet og Bondelaget arrangerer slike møter i alle de tørkerammende fylkene. I tillegg til orientering fra Fylkesmannen blir det praktiske tips til berging av alternativt fôr og hvordan man bør planlegge og fôre i vinter. Vi oppfordrer også kornprodusenter til å ikke kutte halmen ved treskning, men ta kontakt med husdyrbønder som kan trenge dette i år. Møtet er onsdag 11. juli kl 19.00 på Nortura i Tønsberg.

Les mer om husdyrmøtet

Godt besøkt markvandring i Hedrum

Markdag i Hedrum 280618. Anders Lund og John Ingar Øverland i front på vei ut i årkern.

08.07.18. Prosjektet "Kornsatsing i Vestfold, NLR Viken og Hedrum Bondelag inviterte i forrige uke til markvandring hos Anders Lunde.  Temaene var blant annet behandlingsstrategier mot sopp og insekter i åkern, samt hønsehirse og annet problemugrass.  Tørken ble selvsagt også et stort tema, og Einar Kolstad fra Landbrukskontoret i Larvik orienterte om hvordan man skulle forholde seg ved avlingsskade.  Invitasjonen hadde tydelivis fanget interessen hos mange, og hele 35 personer deltok.

 

Fyll tankvogna med vann!

slukking med gjødselvogn

07.07.2018 Beredskapsmyndighetene i Vestfold gjentar oppfordringen til alle bønder som har tankvogner om å fylle disse med vann som beredskap i tilfelle skogbrann. Fylkesmannen har tidligere gått ut med en anbefaling til grunneiere om å vurdere stenging av enkelte skogsbilveier for å hindre aktiviteter som kan føre til skogbrann.

Nyansert om rundballeplast

Hans Kristian Teien portrett

06.07.18 Rundballen har blitt et symbol på plastforsøpling. I Sande er kunstner og miljøverner Gunilla Holm Platou frustrert over plasten, spesielt rundballene, og ønsker å gjøre noe med det. Leder i Sande og Strømm Landbrukslag, Hans Kristian Teien, har skrevet et godt svar i Sande Avis. Han er glad for engasjementet, men viser til at hele 86 % av landbruksplasten gjenvinnes. Rundballene som symbol må bli mer nyansert, -de gjør det mulig å drive arealer som ellers hadde vært vanskelig å høste.

Ammuku på beite

Silje Eckdahl portrett

04.07.18 Silje Eckdahl er nestleder i Vestfold Bondelag og leder av TYR Vestfold. Hun har sendt et innlegg til vestfoldavisene om beitesesongen. Her kommer TYR med gode råd til dem som møter beitene dyr. Hun ber også folk om å respektere båndtvang på hund. Innlegget har stått i flere lokalaviser. 

Sommerhilsen fra Thorleif!

Thorleif Müller er skuffet

02.07.18 Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, har skrevet en sommerhilsen til alle medlemmer. Bakgrunnen er tørken og utfordringene den gir både for korn- og husdyrbønder. Han oppfordrer til samhold og hjelp på tvers av produsentmiljøene. Det vil bli et husdyrmøte om fôrsituasjonen i nær framtid, som vil bli tydelig annonsert her på Grønt Fagsenter.

Høstkorn? Husk å bestille såkorn

Hveteåker noen aks igjen

02.07.18. Det ligger an til at treskinga kan bli relativt tidlig mange steder. Tidlig tresking vil gi gode muligheter til å så både høstraps (sås i starten av august), høstbygg (25.aug-10. sept), høsthvete og høstrug (25.aug-20. sept). Har du såkorn på lager fra i fjor bør det sjekkes om såkornet fortsatt har god spiredyktighet – legg 100 korn på et vått papir. Pass på at det ikke tørker ut. Og tell opp etter ei lita uke. Har du ikke såkorn liggende anbefaler vi å ta kontakt med din såvareleverandør allerede nå. Høstbygg og høstraps pleier det å være bestillingsfrist på i midten av juli.

Slike faglige tips og gode råd får man hver uke som medlem i NLR Viken. Dette fikk vi lov til å dele til alle lesere på Grønt Fagsenter!

Fôr fra frøarealer

Baller med frøhøy fra timotei Foto fra NLR Viken

01.07.18. Vi ser nå at det med sikkerhet vil bli mangel på gras til fôr, nå relativt kort tid før 2 slått skal høstes har det fremdeles kommet så lite nedbør at gjenveksten etter første slått (som var minimal) har nesten uteblitt. Fra grasfrøengene er det mulig å utnytte frøhøy og gjenvekst på enga til fôr, men det er viktig å behandle frøengene riktig slik at de også kan gi gode frøavlinger neste år, skriver NlR Viken og kommer med konkrete råd

Arbeidstilsynet varsler tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere

Arbeidstilsynet varsler tilsyn

30.06.18. Arbeidstilsynet vil i sommer gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere, fremgår det av en pressemelding de nettopp har sendt ut. -Vi har en god dialog med Arbeidstilsynet i Vestfold og har årlige møter for grøntprodusenter hvor vi fokuserer på tema rundt bonden som arbeidsgiver. Bøndene i Vestfold tar sitt arbeidsgiveransvar på alvor, understreker Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. 

Les mer om varslet tilsyn hos Arbeidstilsynet

Oppfordrer til svinedugnad

Smågris. Bilde fra Norsvin.

28.06.18 Bondelaget ber svinebønder følge Norturas oppfordring om å redusere antall purker med minst 5 prosent. Nye prognoser fra markedsregulator viser et stort overskudd av svinekjøtt på reguleringslager. - Jeg oppfordrer alle svinebønder i Vestfold til å delta i dugnaden. Jeg unner alle å jobbe litt mindre for å kunne tjene litt mer på sikt, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Denne muligheten til svinedugnad ble avklart i årets jordbruksoppgjør, og vi bør utnytte den!

Les mer hos Norges Bondelag

 

Jobbe med landbruk i MidtVestfold Regnskap SA?

MidtVestfold Regnskap

28.06.18. MidtVestfold Regnskap SA, som holder til her på Grønt Fagsenter, søker autorisert regnskapsfører/regnskapsfører landbruk. På deres hjemmeside kan du lese mer om hva jobben innebærer, betingelser, ønskede kvalifikasjoner og kontaktperson hos MidtVestfold Regnskap SA.

Åpen markvandring "Kornsatsing i Vestfold" i sydfylket

Markdag Korn Sande og Strømm (4)

27.06.18. "Kornsatsing i Vestfold" i samarbeid med NLR Viken og Hedrum Bondelag arrangerer åpen markvandring kl 17.30 (merk tiden) hos Anders Lunde Lågendalsveien 363, 3270 Larvik. Tema vanning, sopp i vårkorn og bønner, og problemugrass. Markvandringa er åpent for alle!

Les mer

Tine og Felleskjøpet satser på kunstig landbruksintelligens

Melkerobot. Bilde fra TINE.

27.06.18. Roboter står for helautomatisk melking av kyrne i 2000 av 8000 fjøs. Sammen med melken samles det strie strømmer med data, som det nå skal bli eksportbusiness av. –Hittil har vi erstattet arbeidskraft, nå erstatter vi tankekraft, sier Johnny Ødegård i Tine. Sammen med Felleskjøpet vil meierikjempen eksportere norsk kunstig landbruksintelligens, skriver Dagens Næringsliv

Ny info om avlingsskade og arealtilskudd

LDIR nye frister

26.06.18 Fylkesmennene rundt Oslofjorden har nå lagt ut ny informasjon om avlingsskade og arealtilskudd. De skriver at produsenter som har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, vil kunne få arealtilskudd for korn. Dette gjelder også dersom de i løpet av sesongen etablere en ny kultur (for eksempel grønnfôr). De har også fortsatt rett på avlingsskadeerstatning, men verdien av avling på ny vekst trekkes fra. Uansett må tap dokumenteres og landbrukskontoret må bekrefte at det er tørken som er skyld i avlingsskaden. Ta kontakt med landbrukskontoret før du eventuelt legger om til en ny vekst.

Les ny informasjon hos Fylkesmannens landbruksavdeling 

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning