Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Svar på brukerundersøkelse: www.grontfagsenter.no -Felles landbruksportal for Vestfold og Telemark?

Her kan du gå inn og svare på brukerundersøkelsen


Stokke Bondelag inviterte til gårdsbesøk

Stokke bondelag. Skolebesøk 2019. Utenfor fjøset.

19.06.19. Stokke Bondelag arrangerte gårdsbesøk for 5.klasse på Melsom skole i begynnelsen av juni. Elevene fikk omvisning på Melsom gård med opplæring i hvor maten kommer fra. Det ble også natursti og servering av havrelapper.

Lokale årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn

Årsmøte 2019. Inger Johanne Sveen fra NB orienterer om hva skjer i landbruksutdanninga, og i SNS Sentralt

18.06.19. I forrige uke ble det avholdt årsmøter i både Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold og Studieforbundet næring og samfunn Vestfold.  Inger Johanne Sveen, som blant annet jobber med kompetanse og utdanning i Norges Bondelag var invitert til å holde en orientering om landbruksutdanninga og om SNS sitt arbeid sentralt.  Les mer hos SNS Vestfold.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Smågris. Bilde fra NB

17.06.19. Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Norges Bondelag har sett et utkast til filmen. Filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd. – Handlinger hvor dyr behandles dårlig er uakseptabelt. Dyr skal behandles med respekt og regelverket skal følges, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen. Les mer hos Norges Bondelag
 

To spennende markvandringer i korn

Markvandring i Ramnes 12 06 19 Hos Trond Stange

17.06.19. Onsdag 12. juni arrangerte Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken et par markvandringer. En hos Trond Stange i Ramnes og en hos Otto Galleberg i Sande. Sopp, vekstregulering og gjødsling var gjennomgående temaer. I Sande ble det også diskusjoner rundt salgallmygg, en skadegjører som første gang ble funnet i norske åkre sommeren 2015.

Informasjon til Bonden er nå sendt ut

Info til bonden nr 2 2019

15.06.19. Fylkesmannens landbruksavdeling har nå sendt ut en ny utgave av Info til Bonden, via epost til alle som har søkt produksjonstilskudd i Vestfold og Telemark det siste året. Her kan man blant annet lese om ulike tilskudd, avlingsskader, tørke-/billeskader i skogen, BU-prisen 2019, markdag og fagturer, nye muligheter for gårdstilbud, pågående klimaforhandlinger og endringer i vår landbruksportal.

Les Informasjon til Bonden - nr 2. Juni 2019

Skal vi bli landbruksportal for Vestfold og Telemark?

Felles landbruksportal Vestfold og Telemark

14.06.19. Vestfoldlandbruket har hatt sin nettportal www.grontfagsenter.no siden 2001. I følge Google har over 100 000 unike brukere vært inne på portalen bare de siste 5 årene! Nå er det satt i gang et prosjekt for å se på om vi kan bli en landbruksportal for både Telemark og Vestfold fra nyttår. Landbruksorganisasjonene i fylket diskuterte dette i går (se Les mer) og nå håper vi at du som bruker portalen kan ta deg tid til å svare på noen kjappe, enkle spørsmål om din bruk og dine ønsker for landbruksportalen videre! (klikk på linken). Dine svar vil være viktig for utviklingen av landbruksportalen.

Lov om forbud mot hold av pelsdyr i Stortinget i dag

stortinget.jpg

13.06.19 I dag behandler Stortinget pelsdyrforbudet. De skal også vedta prinsippene for erstatning. Mange pelsdyrbønder og representanter fra Bondelaget er på plass på galleriet og følger debatten. Advokat i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen, sier til Nationen at regjeringens forslag er et angrep på rettssikkerhet, eiendomsrett og vern av enkeltindividet. "Kjernen i saken er om pelsdyroppdretterne skal ha et rettsvern for sitt fulle økonomiske tap som følge av lovforbud mot fortsatt drift. Utvalget som vurderte pelsdyrnæringens framtid forutsatte at full erstatning må innebære at det gis erstatning for bortfall av retten til fortsatt drift", sier han i et innlegg i Nationen.

Les Ole Jacob Helmens innlegg om pelsdyrforbudet

Husk vedlikehold og restaurering av skogsbilveier

Ødelagte skogsbilveier    Foto hentet fra Viken Skog

13.06.19. Alle skogsbilveier har behov for vedlikehold og ettersyn, uansett alder og tilstand på veien. Nå når det har regnet så mye er det enkelt å se om f.eks stikkrenner og grøfter fungerer. Prioriter å ta en sjekk av dette nå, er oppfordringen fra Viken Skog, som også kan melde om til dels store ødeleggelser på en del skogsbilveier på Østlandet

Presisjonsgjødsling - en mulighet som ligger der for alle

Presisjonsjordbruk på Jarlsberg Hovedgård

12.06.19. På markdagen på Jarlsberg, torsdag 6. fikk vi god informasjon om nitrogengjødsling og variabel N-gjødsling fra Yara-eksperter, Dataväxt og fra den praktiske bruken på Jarlsberg. Med åpen tilgang til CropSat, biomassekart fra satellitt, har alle en bedre mulighet til å gjennomføre variabel gjødsling, det gir bedre økonomi og mindre tap av næringsstoff til miljøet, skriver NLR Viken

Kornsatsing i Vestfold inviterer til fagtur 24. juni

Kornsatsing i Vestfold. Logo.

11.06.19. Prosjektet Kornsatsing i Vestfold og Vestfold Bygdeungdomslag inviterer kornbønder og ungdom til gratis busstur mandag 24. juni. Det blir demo av rug-rens på kornmottaket hos FK Larvik og vi får se hvordan Mølleren i Skien produserer matmel av kornet vårt. Det blir også en orientering om korn i Telemark på Statens Hus i Skien, samt 2-3 gårdsbesøk med fokus på kornproduksjon. Bussen starter fra Sande kl 08.45 og plukker opp folk på noen utvalgte stopp langs E18. Turen er gratis og alle kornbønder er hjertelig velkommen med. Ikke minst dere unge 😊 Arrangør er prosjekt Kornsatsing i Vestfold, i samarbeid med Vestfold Bygdeungdomslag. Se hele programmet her.

 

Studieforbundet næring og samfunn vedtar å avvikle

SNS logo. Liten

10.06.19. På årsmøtet i hovedorganisasjonen i Studieforbundet næring og samfunn (SNS) 28. mai 2019 ble studieforbundet vedtatt avviklet innen 30.06.2020.  Medlemsorganisasjonene står fritt til å melde seg inn i et annet studieforbund etter at endelig vedtak er gjort på ekstraordinært årsmøte 25. september 2019.  Les mer hos Studieforbundet næring og samfunn Sentralt. Dette blir selvsagt et viktig tema på årsmøtene i SNS Vestfold og SNS Region Telemark/Vestfold 12. juni.

Det skal være klimasmart å velge norsk mat

Norges Bondelag. Fra årsmøtet 2019

09.06.19. Norges Bondelag tar en aktiv rolle i arbeidet med å redusere de norske klimautslippene. Dette er viktig for samfunnet vi er en del av, og for oss som næring. De foregående års ekstremvær er tydelige bevis på hvilke ødeleggende konsekvenser et endra klima vil få for næringa vår. Bondelagets årsmøte, som var samlet 5.-6. juni på Lillehammer, vedtok følgende resolusjonen Det skal være klimasmart å velge norsk mat. 

Markvandringer korn

Hvete. Bilde fra NLR

08.06.19. Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken inviterer til 2 markvandringer onsdag 12. juni. Det starter kl 14.00 hos Trond Stange, Tinghaugvn. 26, Ramnes. Der er tema høsthvete/vårhvete, og vi skal se på feltet for avlingskampen. I Sande Kl 18.00 hos Otto Galleberg, Bøvn. 2, Sande er tema vår- og høstgrøde, sallgallmygg m.m.  Arrangementet hos Galleberg er i samarbeid med Sande og Strømm Landbrukslag.  Det blir enkel bevertning.

KSL - et verdipapir for bonden

KSL rapport fra AgriAnalyse 2019. Bilde fra Matmerk.

07.06.19. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) er et unikt system hvor kvalitet i produksjon og HMS i landbruket blir dokumentert. Et slikt internkontrollsystem, som alle innen norsk matproduksjon bruker og forholder seg til, er nyttig både for bonden, bransjen og for samfunnet. Dette kommer frem i en forskningsrapport utarbeidet av AgriAnalyse. Les mer hos Matmerk.

Engasjerte vestfoldinger på Bondetinget

Bondetinget 2019 Olaug Bollestad og Vestfold-benken

06.06.19 Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer er i gang. Foruten besøk av landbruks- og matminister Olaug Bollestad var en stor del av onsdagen viet generaldebatten. Her var det flere innlegg fra utsendingene fra Vestfold. De tok opp tema som lærlingeordning i landbruket (2+2), levende matjord og behovet for grovfôrproduksjon og beitedyr i sone 1.

Spennende markdag om presisjonsjordbruk - Jarlsberg Hovedgård torsdag 6.juni

Presisjonsjordbruk på Jarlsberg Hovedgård

05.06.19. Lær mer om presisjonsgjødsling på markdagen på Jarlsberg Hovedgård torsdag 6. juni. Yaras eksperter, Knud Nissen og Tove sundgren, på presisjonsgjødsling bidrar med sin kunnskap. Vi får høre erfaringene fra Jarlsberg ved Egil Samnøy og Gjermund Tømte i Dataväxt hjelper oss med teknisk kunnskap. Programmet for markdagen om presisjonsjordbruk finner du hos NLR Viken

Landbrukets klimakonferanse 14. juni

Landbrukets klimakonferanse 2019

05.06.19. Hva kan du om landbruk og klima sånn egentlig? Det er mange meninger rundt landbrukets klimaavtrykk. For å få mer kompetanse på dette inviterer Norsk Landbrukssamvirke til Landbrukets Klimakonferanse i Oslo fredag 14. juni.  Les mer og meld deg på klimakonferansen her.

Bjørn Victor gamblet med 1. slåtten, og lyktes

Eng med kløver. Foto Julie Wiik

04.06.19.  Drøyt et døgn etter at Bjørn Victor Folkvord stod på CLAAS Grascamp og konstaterte at den siste maskindemonstrasjonen praktisk talt regnet bort, ligger 370 dekar med førsteslått av ypperlig kvalitet i plansiloen på gården hans, kun ei mil unna der grasdemoen ble arrangert. – Jeg er en type som liker å klemme til litt. Det er så deilig når det lykkes! sier han. Les mer på Agronytt.

Vestfoldinger på Bondetinget

Utsendinger Bondetinget 2019

03.06.19 Denne uka samles over 300 utsendinger, gjester og ansatte til det årlige Bondetinget som i år er på Lillehammer. Vestfold har, i tillegg til fylkesleder Thorleif Müller, 6 utsendinger: Silje Eckdahl, Karine Huseby, Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Arne Martin Malerød og Anne Aasnæs Andvik. Forrige uke var det utsendingsmøte der årets saker ble forberedt.

Det elektriske landbruket

Elektrisk landbruk Foto Norsk Landbrukssamvirke

02.06.19 Norsk landbruk skal bli fossilfritt innen 2030. Nå kommer løsningene som skal elektrifisere det norske landbruket. - Norsk landbruk kan bli en pioneer innen det elektriske landbruket, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke

Aktivitetskalender

24.06.19
08:00
-
21:00
24.08.19
12:00
-
16:00
24.08.19
-
25.08.19
12:00
12:00
31.08.19
12:00
-
16:00
01.09.19
12:00
-
16:00
14.09.19
12:00
-
16:00
07.11.19
19:00
-
22:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Saga Regnskap Larvik AS
Saga Services Ros Økonomi AS
Facebook til web
1881 logo til web