Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Produkjonstilskudd og RMP - husk frist 15.oktober!

Link til søknadsskjema Produksjonstilskudd

Link til søknadsskjema RMP


Fagkveld med fokus på håndtering av korn på gårdsnivå.

Kornsatsing i Vestfold

15.10.19. Kornsatsing i Vestfold inviterer til fagkveld med fokus på håndtering av korn på gårdsnivå 24. oktober. Oppmøte kl 18.00 hos Bjørn Erik Gran, Høyjordveien 425, Andebu.  Deretter blir det besøk hos Leif Gunnar Fevang, Håskenveien 43, Andebu.  Ca kl 20.00 blir det mat på møterommet hos Vestfoldmøllene avd. Borgen, før Espen Revfem forteller om erfaringer med mobil tørke etter første driftsår. Det blir også kort om investeringsstøtte og søknad V/Nils O. Kverneland, samt at Vestfoldmøllene gir råd om sikker lagring av korn.  Mer info og program her.

 

Møte med MDG om framtidas matproduksjon

Hjørnegård og Moskvil. okt19

14.10.19. -Vi må være ambisiøse, men også realistiske, sa generalsekretær Sigrid Hjørnegård da hun var på gårdsbesøk hos Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, deltok også. - Det er positivt at partiet vil øke produksjonen av grønt, korn og proteinvekster. Vi må bare passe på at markedet øker i samme takt som produksjonen, ellers får vi en ødeleggende overproduksjon, sier Thorleif Müller. - Vi har mange felles mål, som økt norsk andel og styrket tollvern.

 

Ramnes Bondelag på besøk hos EMIL-prisvinnerne

Ramnes. Medl.møte 081019. Baking av snurrings.

13.10.19. Den 8. oktober var medlemsmøte i Ramnes Bondelag på besøk hos årets EMIL-prisvinnere, Ingunn og Georg Skjeggestad. 20 frammøtte fikk et veldig koselig og informasjonsrikt møte. Fam. Skjeggestad fortalte og hadde omvisning på deres besøksgård og gårdsbutikk og de serverte nystekte snurringser fra bakerovnen.

Markdag 14.10. om avstandsgrenser til vann m.m.

Åkersprøyte. Foto fra NLR Viken

12.10.19. NLR Viken inviterer til markdag mandag 14. oktober om avstandsgrenser til vann, dysetyper avdriftsreduserende tiltak. Vi får med oss Per Ivar Hanedalen (NLR Østafjells) som forteller om ulike dyser, bruksområder og sprøyteteknikk for øvrig. Han har med seg testutstyr som viser sprøytedusjen fra forskjellig dyser. Vi har fått lov å etablere et demofelt hos nabo til Gjennestad, Helge Vethe med bruk av dyser med svært lite avdrift – sprøytet ved "mye" vind. Kaffeservering.  Les mer hos NLR Viken.

Maskinførerkurs på Gjennestad

Hjullaster og gravemaskin

11.10.19. Det er noen få ledige plasser på Maskinførerkurset som Vestfold Landbrukstjenester arrangerer på Gjennestad i oktober og november.  Oppstart er allerede førstkommende tirsdag 15. oktober kl 17.00.  Myndighetene har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner

må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring. Dette er både et svært viktig skadeforebyggende tiltak, kompetansen dokumenteres og den enkelte vil kunne føle seg sikrere i jobben. Påmelding snarest. Les mer hos Vestfold Landbrukstjenester.

Landbrukspodden: Alt du vil vite om norsk korn

Eli Reistad, med tekst.

10.10.19. Denne uka er Eli Reistad, den nye sjefen i Norske Felleskjøp, gjest i Landbrukspodden. Vi blir bedre kjent med henne, men hun benytter selvsagt også anledningen til å snakke om norsk korn! Hvordan fungerer markedsreguleringa for korn, hvordan øker vi norskandelen for korn og ikke minst, blir det et godt kornår? Dette med mer får du svar på når Eli Reistad og fagsjef i Felleskjøpet, Sindre Flø, er gjester i studio. Hør Landbrukspodden her.

 

Mentorordning i landbruket

Mentorpar. Foto fra NBS

09.10.19. Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.  Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR.  For Vestfold er dette Knut Olav Omholt i NLR Viken. Ta kontakt med ham hvis du kan tenke deg å være mentor. For deg som ønsker en mentor: Mer info og søknadsskjema hos Norsk Landbruksrådgiving. 

Kornkurs

Kornsatsing i Vestfold

08.10.19. Korn er viktig i Vestfold, og det dyrkes korn på nesten 70 % av jordbruksarealet vårt. For å lykkes som kornprodusent er grunnleggende kunnskaper viktig. Samtidig som det kan være med på å øke gleden og stoltheten ved å være bonde. Tidligere kornkurs har blitt svært positivt mottatt med stor påmelding, så Kornprosjektet i Vestfold følger derfor opp med et nytt 5 kvelders kornkurs på Gjennestad Gartnerskole med oppstart 19. november. Program og påmelding her.

Statsbudsjettet - Ingen klimaverktøy til jordbruket

Lager for biogjødsel. Foto fra NB

07.10.19. Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger. - Klimaavtalen med myndighetene legger opp til kutt i klimagassutslipp gjennom ulike tiltak i jordbruket. For å få til dette er det nødvendig med kapital og ordninger som kan utløse nødvendige investeringer, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Les mer hos Norges Bondelag

Derfor er ikke kua den klimaverstingen som mange tror

Kyr på utmarksbeite 200.jpg

07.10.19 Flere mener kutt i kjøttproduksjon er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre, men få tenker over hvor viktig drøvtyggerne er for biologisk mangfold, matsikkerhet og karbonbinding i jord. Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, er bekymret for at klimadebatten har blitt for enkel. –Også landbruket skal kutte i sine klimagassutslipp, men kutt i kjøttproduksjonen kan skape mange flere problemer enn det løser, sier direktøren.

Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke

 

Internasjonalt landbruksnytt

Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag

05.10.19 Internasjonal landbrukspolitikk påvirker hvordan vi produserer maten vår her hjemme og Norges Bondelag følger utviklinga tett. Seniorrådgiver i Norges Bondelag, Hildegunn Gjengedal (bildet),har fulgt internasjonal landbrukspolitikk over mange år. Nå kan du holde deg oppdatert ved å abonnere på Gjengedals nyhetsbrev som kommer ut om lag hver 14. dag.

Les mer hos Norges Bondelag

Mitt løfte til deg

Lars Petter Bartnes ute

04.10.19 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har et innlegg om dyrevelferd som har stått på trykk i flere vestfold-aviser. -Dyrevelferd er et område i utvikling, og vi får stadig større kunnskap om hvordan vi skal drive med god dyrevelferd, sier Bartnes. -Vi tar forbrukerne på alvor og velferden til dyr i norsk husdyrproduksjon skal stadig bli bedre. Det er mitt løfte til deg.

Kurs i Varme arbeider

Sveising inngår i varme arbeider  Illustrasjonsfoto hentet fra lbk.no

03.10.19. Nå krever alle de store forsikringsselskapene at man har sertifikat i Varme arbeider når man bruker verktøy som kan medføre brannfare.  Dette gjelder også bønder som utfører slikt arbeid på egen gård.  Dette handler om bl.a. sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.  Det blir arrangert kurs på Gjennestad Gartnerskole onsdag 17. oktober kl 17.00.  Mer informasjon og påmelding her.

Kampanje: Ekstra rabatt på drivstoff

Agrol

02.10.19 Norges Bondelag har fremforhandlet gode rabattavtaler for sine medlemmer. Noen er via fordelsprogrammet til Agrol. Har du Agricard får du nå ekstra rabatt på drivstoff og anleggsdiesel. På nettsidene til Agrol kan du logge deg inn å se nøyaktige rabatter. Er du medlem i Bondelaget kan du søke om Agricard. Det må gjøres elektronisk, og epostadressen din må være registrert i Bondelaget. Ta kontakt med fylkeskontoret om du trenger hjelp.

Se kampanje på nettsidene til Agrol

Søknad om produksjonstilskudd

Søknadsskjema produksjonstilskudd

01.10.19 I dag åpner fagsystemet for elektroniske søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I dag er det også telledato for deg som har husdyr. Fylkesmannen oppfordrer deg til å ta tidlig kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Søknadsfristen er 15. oktober, og vi oppforder alle til å sende inn søknaden i god tid. Tilskuddsordningen i Regionalt miljøprogram (RMP) har også søknadsfrist 15. oktober. Vi presiserer at dette er en egen søknad, se egen nettsak.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Gå rett til søknadsskjema i Altinn

 

Bli med i bingen!

Bli med i bingen  Foto fra Norges Bondelag

30.09.19. I dag blir blir det griser i alle kanaler, når Bondelaget, i samarbeid med Norsvin, arrangerer bonde-TV og sender direkte fra grisehus. - Mange er opptatt av hvordan dyra har det og hvordan hverdagen på en gård arter seg. Jeg håper så mange svinebønder som mulig blir med og deler glimt fra sin hverdag i grisehuset, slik at flere kan bli kjent med norsk landbruk, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Les mer om hvordan du kan "Bli med i bingen" hos Norges Bondelag

Status for dyrevelferd i svineproduksjon

Griser som trives hos Lars Kristian Rustan  Foto: Amund Kind

29.09.19. I juni presentere næringa flere tiltak for dokumentert bedre dyrevelferd hos svin. Her følger en statusrapport fra Norges Bondelag for de ulike tiltakene per september. Les mer hos Norges Bondelag

Tildekking av halm ved transport

Halmballer

28.09.19 Vestfold Bondelag har også i år fått henvendelser angående korn- og halmlass som ikke er tildekket, og bekymring for spredning av floghavre og hønsehirse. Mye av halmen er nok kjørt inn nå, men vi tillater oss å minne om behovet for å dekke til lasset for å hindre spredning av uønskede arter.

Undersøkelse om klimaløsninger på norske gårdsbruk

Fangvekster Foto NLR Viken

27.09.19. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å se nærmere på ulike klimaløsninger i jordbruket, og studere hvilke virkemidler som trengs og hvilke barrierer som finnes. Virkemidlene kan være for eksempel økonomisk støtte til ulike klimaløsninger og mer informasjon, barrierer kan være at klimaløsningene er dyre eller at de ikke er relevante på grunn av gårdens ressursgrunnlag.

 

Miljødirektoratet har utarbeidet en spørreundersøkelse for bønder for å få bedre datagrunnlag for videre arbeid. Svarfristen er 4. oktober kl. 12.00.

Norges Bondelag oppfordrer alle sine bruksmedlemmer til å svare på undersøkelsen

Lokallagsarbeidet er i gang

Thorleif ønsket lokallaga velkommen og gikk igjennom nytt og nyttig fra 2019

26.09.19. Mandag kveld samlet Vestfold Bondelag lokallaga til møte på Gjennestad. Dette markerer starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nærmer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylket er nå satt i gang. Lokallaga ble oppdatert på de viktigste sakene Bondelaget jobber med og politisk situasjon etter valget av fylkesleder Thorleif Müller (bildet). Kontoret bidro med praktiske tips før gjennomføring av lokalt årsmøte.

RMP tilskudd Søk her

Aktivitetskalender

15.10.19
16:00
-
22:00
17.10.19
17:00
-
22:00
22.10.19
19:00
-
22:00
22.10.19
19:00
-
22:00
22.10.19
19:00
-
22:00
22.10.19
19:00
-
22:00
23.10.19
18:00
-
23:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Saga Regnskap Larvik AS
Saga Services Ros Økonomi AS
Facebook til web
1881 logo til web