Politikerkontakt - klart det nytter

hvorfor produsere mat i Norge

26.11.13. "Hvorfor produsere mat i Norge – 15 minutter om mat og landbruk" Til politikerkontakten er det laget et nytt hefte. ( finns i nettbutikken) Tilhørende plansjeserie, med foredragsnotater kan dere laste ned på neste side. 

Det er mulig å finne gode tall for alle kommuner i statistikkbasen hos Statistisk Sentralbyrå (http://www.ssb.no/jordbruk/) og hos SLF her. Fylkekontoret kan hjelpe med dette. kontakt tlf 33363200 eller vestfold@bondelaget.no

 

hvorfor produsere mat i Norge

 

Last ned heftet Hvorfor produsere mat i Norge her

 

Last ned plansjer på - Hvorfor produsere mat i norge (2)

 

Last ned Aktuelle tall og trender 2013

 

Last ned Faktagrunnlag om landbruket i Vestfold 2012