Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden > Nyttig i drifta > Næringsutvikling

Næringsutvikling - tips og linker 

 

Linkene til venstre leder deg til sentrale aktører. Linken Spør oss gir mye info ved oppstart av virksomhet. Dernerst er det en egen nettbasert etablererskole som du kan ta gratis og lære mye. Under linken starte / drive bedrift er det stoff på ulike emner, ulike guider, dokumentmaler. Alt er gratis og betalt av myndighetene.

Regionalt næringsprogram for landbruket 2012 - 2015.

næringsutvikling
02.7.2012. Fylkestinget vedtok enstemmig i sitt møte 21. juni 2012 "Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015". Før det har det vært ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til program hvor også Faglag og Viken Skog deltok. Fra Vestfold Bondelag deltok leder Hans Edvard Torp og org.sjef Vidar P. Andresen. Bakerst i programmet er det en "faktadel" om landbruket i Vestfold.
 

Last ned Regionalt næringsprogram her.pdf

Næringsutvikling - Hjelp og samtalepartnere lokalt

06.12.03. Med litt innsats er det hjelp å få hos mange:
              - Regnskapskontorer
              - Landbruksrådgivning
              - Fylkesmann
              - Kommunenes næringsavdeling
              - Varemottakere
              - Fagskoler
              - Bønder som har drifta du er interessert i 

250 ideer for næringsutvikling tilknyttet gårdsbruk ?

30.12.03. Her presenterer en det mangfold av spennende ideer som kom frem under et Ideforum 22 januar 1998. En god del av ideene var like, men etter en gjennomgang av alle forslagene sitter vi igjen med 250 ideer som Vestfold Bondelag kan benytte som et grunnlag for det videre arbeidet, skriver Gitte M. Idås i sin rapport. Lesere av denne rapporten står fritt til å benytte/utvikle ideene. Under følger ideene opplistet og hele rapporten er lagt ved for nedlasting.

250 ideer for næringsutvikling